Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003372003FOTOĞRAF ÇÖZÜMLEMESeçmeli355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin Amacı Bir sanat eseri ya da kültürel bir ürün ya da bir medya çıktısı olarak bir fotoğrafı teknik, estetik ve teorik olarak değerlendirmenin en önemli amacı öncelikli olarak fotoğrafta doğrudan gösterilen ve bazı simgelerle dolaylı olarak üstü örtülen anlamları ortaya çıkarmaktır. Fotoğraf çözümlemeyi denemek görünenden ötesinde neler kodlandığını anlamaya çalışmaktır. Teknik bir alan olarak fotoğrafçılıkta çözümleme yaparken bazı teknik kavramlar ve değerlerden yola çıkmakla beraber reklam fotoğrafının, basın fotoğrafının, deneysel fotoğrafın vb. içeriği gereği başka bazı teorik kavramlardan da yararlanılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Fotoğraf Türlerini ayırt edebilme
2Fotoğraf çözümlemenin temel kavramlarını bilip kullanabilme
3Teknik çözümleme yapabilme
4Teorik çözümleme yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Örneklendirmek gerekirse bir basın fotoğrafını çözümlemeye çalışrıken ideolojik çözümleme metodu bize yardımcı olabilecekken bir reklam fotoğrafını çözümlerken göstergebilimden yola çıkılabilir. Dolayısıyla başta teknik okuma olmak üzere fotoğraf çözümleme alanında yararlanabilinecek bir çok teorik metin ders kapsamında aktarılacak ve örnekler üzerinde durulacaktır. Aynı zaman bu tür çözümlemeleri yapabilmek için gerekli olan temel fotoğrafik bilgiler üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Fotoğraf çözümlemenin amacı Anlatım
2Fotoğraf türleriAnlatım
3Fotoğraf okumanın aşamaları Anlatım
4Fotoğrafın teknik okunması Anlatım
5Fotoğraf okumada teknik ve yazılı kodlar Anlatım
6Basın fotoğraflarını değerlendirme kriterleriAnlatım
7Fotoğraf çözümlemede kullanılan temel yaklaşımlar hakkında genel bilgiAnlatım
8Arasınav (Vize)
9Reklam fotoğraflarını değerlendirme kriterleri Anlatım
10Göstergebilimsel çözümleme ve örnekleriAnlatım
11İdeolojik çözümleme ve örnekleriAnlatım
12Fotoğraf çözümlemede sözsüz iletişim kodları ve beden dili Anlatım
13Görsel basında kullanılan fotoğrafların teknik ve içerik değerlendirme kriterleri Uygulama
14Bütün okuma ve çözümleme yöntemlerine yönelik örnek fotoğraf çözümleme çalışmalarıUygulama
15Bütün okuma ve çözümleme yöntemlerine yönelik örnek fotoğraf çözümleme çalışmalarıUygulama
16FinalFinal
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İlgili kitap ve makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Okuma4832
Rapor10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1        5     
ÖÇ2   5          
ÖÇ3  5           
ÖÇ45             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr