Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001772012GAZETECİLİĞE HAZIRLIKSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gazeteci adayı öğrenciye mesleğine ilişkin sahip olması gereken donanımlar (teknik, kültürel, sosyal sorumluluk) hakkında ayrıntılı bilgi vererek meslek bilinci ve sevgisinin oluşmasını sağlamak. Gazeteci olma ruhunun kazandırılması, bunun oluşabilmesi için gerekli mesleğe ait çeşitli katmanlarda mesleğin talep ettiği bilgi ve beceriye gidecek yolları pratik bilgileri edindirmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard. Doç.Dr. Sıdıka Yılmaz
Öğrenme Çıktıları
1Meslek bilgisi ve ruhu kazandırmak
2Gazetecilik mesleğinin kendine özgü mesleki donanımı hakkında bilinçlendirmek
3Haberce olabilmenin temel özellikleri hakkında bilgilendirmek
4Mesleği iyi yapabilmenin koşulu olarak kişilerarası iletişim hakkında donanım kazandırmak
5Mesleğin duayenleri ile bir araya getirerek onların bilgi, beceri ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Her ders üç aşamadan oluşuyor. İlk aşama her hafta bir kavram tanıtılıyor, ikinci aşama her ders bir kitap tanıtılıyor, zorunlu ve öneri kitaplar listesi veriliyor. Üçüncü aşama dersin konusuna geçiliyor. Ders gazetecilik mesleğinin talep ettiği entelektüel birikim konusunda farkındalık yaratacak bir içeriğe sahiptir. Ayrıca gazeteci konuklar getirilerek, meslek pratiğine yönelik deneyimlere tanıklık etmeleri sağlanıyor.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gazetecilik mesleğinin temel özellikleri 1 Anlatım
2Gazetecilik mesleğinin temel özellikleri 2 Anlatım
3Mesleğe hazırlık: Kişiler arası iletişimin önemi Anlatım
4Mesleğe hazırlık: Meslek pratiğinde kişilerarası iletişim Anlatım
5Haberi düşünmek 1 (gündemi takip etmek) Anlatım
6Haberi düşünmek 2 (Gündemi takip etmek) Anlatım
7Haber kaynaklarını oluşturma ve sürekli iletişimin yapılandırılması Anlatım
8Ara Sınav Anlatım
9Gazeteci konuk: Anlatım
10Gazeteci konuk: Anlatım
11Haber toplantısı pratiği: Haber dünürken/yaparken sorumluluk alanları nelerdir? Anlatım
12Geri bildirim ve sorular Anlatım
13Gazetecilik mesleği ve giyim kuşam pratikleri Anlatım
14Gazetecilik mesleği ve diğer meslektaşlar ile ilişkiler Anlatım
15Genel değerlendirme Anlatım
16Final sınavı Anlatım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğrencilen kendi okuma listesini hazırlamaları isteniyor ancak her ders mesleğe yönelik kitapların yanı sıra, meslekte önemli kariyer yapmış gezetecilerin kitapları, otobiyografiler öneriliyor. Ayrıca edebi metinler de dersin kaynakları arasında yer alıyor.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama111
Proje Hazırlama144
Proje Sunma133
Bireysel Çalışma10330
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15 3  5        
ÖÇ254   5        
ÖÇ35 3           
ÖÇ43    5        
ÖÇ53             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr