Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002782012SİYASAL İLETİŞİMSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders, siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiyi, siyasal iletişimin kapsamı, boyutları bilgisini ve günümüzdeki siyasal iletişim uygulamalarını analiz edebilmeyi amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şadiye Deniz
Öğrenme Çıktıları
1Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
2Siyasal iletişimin araçlarını ve stratejileri bilgisini edinebilme,
3- Farklı ideolojilerin siyasal iletişimi anlamlandırma biçimlerini tartışabilme,
4Türkiye’deki ve dünyadaki siyasal iletişim modellerini analiz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Siyaset kavramı, iletişim kavramı, siyasal iletişim kavramı, siyasal iletişime farklı bakışlar, dünyada ve Türkiye’de siyasal iletişim uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Siyasete ve iletişime ilişkin temel kavramlar bilgisi / siyaset – iletişim ilişkisini tartışma. Teorik Anlatım
2Siyasal iletişimin tanımı, alanı, aktörleri ve ortaya çıkışı.Teorik Anlatım
3Liberal ve Eleştirel Perspektifin Siyasal İletişime Bakışı Teorik Anlatım
4Liberal ve Eleştirel Perspektifin Siyasal İletişime Bakışı Teorik Anlatım
5Bir siyasal iletişim kavramı olarak Politik Söylem. Teorik Anlatım
6Sosyo-psikolojik ve politik bir kavram olarak kamuoyu. Teorik Anlatım
7Oy verme davranışı hakkındaki yaklaşımlar.Teorik Anlatım
8Ara sınav
9Siyasal iletişim sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler, Teorik Anlatım
10Politik Pazarlama kavramı, politikanın doğası ve politik pazarlama. Teorik Anlatım
11Siyasal Kampanya ve Siyasal Reklamcılık Kavramı. Teorik Anlatım
12Seçim kampanyalarını çeşitli örnekler üzerinden analiz etme.Teorik Anlatım
13Siyasal reklâm ve siyasal pazarlamaya yönelik örnek çözümlemeler yapılması.Teorik Anlatım
14Yeni Medya ve Siyasal İletişimin Değişen Yapısı Teorik Anlatım
15Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonlarına dair farklı yaklaşımlar.Teorik Anlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Aziz, Aysel, Siyasal İletişim, Ankara: Nobel Yayınları, 2007.  Tokgöz,Oya. Siyasal İletişim Anlamak, Ankara: İmge Kitabevi, 2008.  Eser Köker, Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Vadi yay., 1998, Ankara.  Nuran Yıldız, Türkiye’de Siyasetin Yeni Biçimi: Liderler, İmajlar, Medya, Phoenix, Ankara, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ14    5        
ÖÇ23    5        
ÖÇ34    5        
ÖÇ44    5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr