Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003762012MİTOLOJİ VE MEDYA METİNLERİSeçmeli365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders, doğunun ve batının mitlerini aktarmayı, mitolojinin ve ritüellerin toplumsal ve kültürel işlevini sorgulamayı, günümüz medya metinlerindeki gizil mitolojik anlatımların analizinin yapılmasını amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Aslı Elgün
Öğrenme Çıktıları
1Antik Yunan mitolojisindeki temel metinlerin öğrenilmesi
2Bu metinlerin analizi ve ideolojik işlevinin açıklanması
3Günümüz medya metinlerindeki mitolojik göndergelerin analizinin yapılması sağlanır
4Mitolojik çözümleme yöntemi ile günümüz medya metinlerinin analizinin yapılması
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriğini, Klasik Yunan Mitolojisi’nden hareketle mit nedir, işlevleri nelerdir sorularının yanıtı oluşturur. Mitolojik düşünme pratiğini öğrenen katılımcılar çağdaş mitlerin yapısını sorgulamayı öğreneceklerdir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.Tanışma
2Temel kavramlar(Mit, Rit, Efsane vb)Ders Anlatımı
3Mitoloji kuramlarıDers Anlatımı
4Antikite’den günümüze mitlerin işlevleriDers Anlatımı
5Antik Yunan Mitolojisi’nin kahramanları, tanrıları ve tanrıçalarıDers Anlatımı
6Dünya mitolojilerinden örneklerDers Anlatımı
7Medya metinlerini İnceleme Yazılı ve görsel medyadan hareketle çağdaş mitleri okuma Ders Anlatımı Örnek medya metni çözümlemesi
8Arasınav (Vize)
9atı resim sanatı ve mitolojinin yeniden üretimiDönem Proje Sunumları
10Fotoğraf ve Mitolojinin yeniden üretimiDönem Proje Sunumları
11Gazetelerdeki mitik anlatılarDönem Proje Sunumları
12Dergilerdeki mitik arketiplerDönem Proje Sunumları
13Reklam ve mitlerin yeniden üretimiDönem Proje Sunumları
14Televizyon ve Mitik kahramanlarDönem Proje Sunumları
15Sinema ve Modern mitolojiDönem Proje Sunumları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Campbell, Joseph, Batı Mitolojisi, İmge Kitabevi, İstanbul, 1995. Carpenter, Thomas H., Antik Yunan’da Sanat Ve Mitoloji, Homer Kitabevi, İstanbul, 2002. Friedell, Egon, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara, 2003. Tecimer, Ömer, Sinema:Modern Mitoloji, Plan B Yapımcılık, İstanbul, 2005 Campbell, Joseph, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Kabalcı Yay., İstanbul, 2000 Erhat, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993 Paglia, Camile Cinsel Kimlikler, Epos Yayın., Ankara, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Makale Kritik Etme4312
Bireysel Çalışma15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1    4 
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr