Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803004692012KÜLTÜREL ÇALIŞMALARSeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, kültürel çalışmalar alanının gelişimi, alandaki temel kuramsal yaklaşımlar ve araştırmalar ele alınmaktadır. Öğrencilerin, modern ve postmodern kültürün dinamiklerini kavramaları hedeflenmektedir. Derste kültürel çalışmalar alanındaki kavram ve kuramlar, teknokültür/siber kültür içerikli popüler kültür metinleri (film, diziler, ilgili internet siteleri) üzerinden incelenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. K. Oya Paker
Öğrenme Çıktıları
1Modern kültürün temel dinamiklerini kavramak.
2Kültürel çalışmalar alanının temel yaklaşımlarını kavramak.
3Medya ürünlerinin günlük düşünce ve modern kültürün inşasındaki aracı ve vasıta (mediator) rolünü anlamak.
4Popüler kültür ürünlerinde inşa edilen sosyal ve kültürel gerçekliği analiz etmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarihsel bağlamında kültürel çalışmalar alanının doğuşu ve temel yaklaşımları (1950’lerden 1980’lere ve 1980 sonrası); Kültür ve yaşam biçimleri; Biliş, söylem ve ideoloji; Günlük hayatta iktidar pratikleri; Benlik, beden ve kimlik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kültürel çalışmalar alanına girişSeçili metinleri okuma-tartışma
2Kültürel çalışmalar alanında klasik çalışmalar (1950 - 1980)Seçili metinleri okuma-tartışma
3Kültürel çalışmalar alanında klasik çalışmalar (1950 - 1980)Seçili metinleri okuma-tartışma
4Kültürel çalışmalarda postyapısalcı yaklaşım (1980-)Seçili metinleri okuma-tartışma
5Kültürel çalışmalarda postyapısalcı yaklaşım (1980-)Seçili metinleri okuma-tartışma
6Kültür ve yaşam biçimleriSeçili metinleri okuma-tartışma
7Kültür ve yaşam biçimleriFilm analizi
8Vize
9Günlük bilginin ve düşüncenin inşasıSeçili metinleri okuma-tartışma
10Günlük bilginin ve düşüncenin inşasıFilm analizi
11Günlük yaşam ve iktidar ilişkileriSeçili metinleri okuma-tartışma
12Günlük yaşam ve iktidar ilişkileriFilm analizi
13Benlik ve kimlikSeçili metinleri okuma-tartışma
14Benlik ve kimlikFilm analizi
15DeğerlendirmeSeçili metinleri okuma-tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Barker, C. (2000) Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage Pub. Smith, P. (2005). Kültürel Kuram. Çev. S. Güzelsarı ve İ. Gündoğdu. İstanbul:Babil. Storey, J. (2000). Popüler Kültür Çalışmaları: Kuramlar ve Metotlar. Çev. K. Karaşahin. İstanbul: Babil Yay. Türkoğlu, N. (2010) İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim. İstanbul: Urban Kitap.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14570
Bireysel Çalışma6318
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ3              
ÖÇ4              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr