Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002842012TÜRKİYE EKONOMİSİSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Türkiye ekonomisinin temel özelliklerini ve gelişimini tarihsel bir süreç içerisinde, toplumsal ve siyasal nedensellik ilişkileri içerisinde kavrayabilmesini; ekonomimizin temel özelliklerini ve günümüzdeki durumu değerlendirebilmesini; dünya ekonomisi içinde Türkiye ekonomisinin yerini kavrayabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ferlal Örs
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye ekonomisinin gelişimini tarihsel, siyasal ve toplumsal dinamikleri ile birlikte, bütünsel bir yaklaşımla kavrayabilme.
2Türkiye ekonomisinin temel taşlarını ve karakteristiklerini irdeleyebilme.
3Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi içerisindeki yerini ve önemini kavrayabilme.
4Türkiye ekonomisinde yaşanan güncel gelişmeleri, sektörel ve teknolojik değişimleri değerlendirebilme.
5Türkiye ekonomisi içinde basın sektörünün ve basın işletmelerinin yerini ve önemini anlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarihsel süreç içinde Türkiye ekonomisini gelişimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş ve ön bilgilendirme.
2Osmanlı Dönemi ve Kuruluş Yıllarında Türkiye Ekonomisi.
31929 Dünya Ekonomik Buhranı, Devletçilik Dönemi.
41941-1960 Döneminde Türkiye Ekonomisi.
51960 sonrası Planlı Dönemde Türkiye Ekonomisi.
61980 Sonrasında Türkiye Ekonomisi.
7Ekonomik Krizler ve 2000’li yıllarda Türkiye Ekonomisi.
8Ara sınav
9Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar (IMF, Dünya Bankası) ve Türkiye.
10Özelleştirme, Sosyal Güvenlik, Yoksulluk ve Sosyal Politikalar.
11Dünyada Ekonomik Bütünleşme ve Bölgeselleşme Hareketleri,
12Gümrük Birliği, AB ve Türkiye.
13Türkiye Ekonomisinin Bugünkü Durumu ve Geleceği.
14Öğrenci Sunumları
15Öğrenci Sunumları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları. Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, Gerçek Yayınevi, 1988; Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 7. baskı, İmge Kitabevi, 2004. Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001. Yakup Kepenek&Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitapevi, Ankara, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)119
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1  5   
ÖÇ2  5   
ÖÇ3    5 
ÖÇ4    5 
ÖÇ555 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr