Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
80300172201220.Y.Y. SİYASİ TARİHİSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin 19 ve 20. yüzyıllarda Türk ve Avrupa Siyasal Hayatındaki tarihsel gelişmeleri öğrenmesi ve mevcut/ gelecekteki ulusal ve uluslararası politik olayları analiz etmesini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şadiye Deniz
Öğrenme Çıktıları
1Siyaset ve tarih ilişkisini gösterebilme
2Çağdaş dünya siyasal tarihine ilişkin genel çerçeve çizebilme
3Günümüzdeki ulus ve uluslararası siyasi olayları analiz edebilme
419. ve 20. yüzyıl Türk ve Avrupa siyasal hayatındaki tarihsel gelişmeleri açıklayabilme
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Siyaset ve Tarih ilişkisi, 20. yy. Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu Tarihi, Türkiye’nin 20. Yüzyıldaki Siyasi Olayları ve Dünya ile İlişkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Siyasi tarihe giriş, tarih nedir, siyaset ve tarih ilişkisi, siyasi tarih kavramı. Anlatım
2Fransız Devrimi, sonuçları ve dünya üzerindeki etkileriAnlatım
3Devrim sonrasında Avrupa, 1818-1871 devresi, 1871’den Birinci Dünya savaşına kadar olan dönem. Anlatım
4Emperyalizm çağı: Monroe Doktrini, Afrika’nın Sömürgeleşmesi, Uzak Doğu’da sömürge hareketleri. Anlatım
5I. Dünya Savaşı.Anlatım
6Savaş Sonrasında Avrupa ve 1929 Büyük Buhran.Anlatım
7İki savaş arası dönemde Ortadoğu ve UzakdoğuAnlatım
8Ara sınav
9II. Dünya Savaşı ve savaştan sonra Türkiye.Anlatım
10İki kutuplu dünya sistemi ve soğuk savaş dönemi (1945-1960).Anlatım
11II. Dünya Savaşından sonra Asya ve savaş sonrasındaki gelişmelerAnlatım
12Dünya politikasında Ortadoğu; Yemen, Ürdün, Lübnan İç Savaşları, İran devrimi, İran-Irak savaşı. Anlatım
13Yeni Dünya Düzeni; Sovyet sisteminin çöküşü, körfez savaşı, Asya’daki gelişmeler.Anlatım
14Küreselleşme kavramı ve yeni dünya düzeni. Anlatım
15Genel DeğerlendirmeAnlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Oral Sander, Siyasi Tarih: İlkçağlardan-1918'e,İmge Kitabevi, Ankara,1986. Armaoğlu,Fahir; 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995,Cilt I-II, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2002 Dilan,Hasan; Siyasi Tarih, Alfa Yay, 1998. Şirin Veli; Ana Hatlarıyla Siyasi ve Kültürel Osmanlı Tarihi, Marifet Yayınları, 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1223435        
ÖÇ2222445        
ÖÇ3223455        
ÖÇ4234455        
ÖÇ5123  5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr