Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001742012POLİTİK KÜLTÜR VE MEDYASeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrenciye politik davranışların temelinde yatan politik kültür ile medya arasındaki ilişkiyi kurabilecek donanımı kazandırmaktır. Politik kültür kavramının kökenleri ve sosyal bilimler literatüründeki yerinin ele alındığı dersin bir değer amacı ise, Türkiye’deki politik kültürün temel nitelikleri ile bu niteliklerin değişmesinde, başkalaşmasında ve pekişmesinde önemli rolü olan medyayı irdelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Başaran İnce
Öğrenme Çıktıları
1Politik kültür kavramını tanımlayabilme
2Politik kültür tipolojilerini kavrayabilme
3Politik kültürün sosyolojik ve psikolojik boyutlarını anlamlandırabilme
4Türk politik kültürünün temel niteliklerini kavrayabilme
5Politik kültür ve medya arasındaki ilişkiyi anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Politik kültür kavramı. Politik kültür kavramının geçirdiği evreler. Politik kültür tipolojileri. Politik kültürün sosyal ve psikolojik unsurları.Türk politik kültürünün temel nitelikleri. Türk politik kültürü ve medya arasındaki ilişkiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Politik kültür kavramına giriş (genel anlamda kültür, politik kültür)
2Politik kültür kavramının anlatılması, açıklanması; siyaset bilimi literatüründeki yerinin irdelenmesi.
3Politik kültür teorisinin gelişimi ve politik kültür teorisinin inceleme alanına ilişkin bilgilerin verilmesi.
4Politik kültür teorisi çerçevesinde ilk incelemeleri yapan G. Almond ve S.Verba’nın çalışmalarına ilişkin bilginin verilmesi ve politik kültür kavramın geçirdiği evrelerin anlatılması.
5Politik Kültür tipolojilerinin irdelenmesi ve farklı siyaset bilimcilerin politik kültür kategorileştirmelerinin örnekler eşliğinde ele alınması.
6Politik kültürün oluşumunu, değişimini, başkalaşımını etkileyen tarih, inanç sistemi ve siyasal toplumsallaşma gibi politik kültürün temel unsurlarının anlatılması.
7Politik kültürün psikolojik boyutunu oluşturan politik sembollerin, mitlerin, efsanelerin ve politik ritüellerin işlenmesi.
8ARA SINAV
9Türk politik kültürünün temel niteliklerinin anlatılması.
10Türk politik kültürünün belirgin ve kırılma noktaları olan Osmanlı döneminin, tek partili dönemin, çok partili dönemin ve 1980 sonrası dönemin politik kültürüne ilişkin belirgin temaların irdelenmesi.
11Türk politik kültürünün demokratik boyutuna, çeşitliğine ve değişimine ilişkin konunun işlenmesi.
12Politik kültür ve medya arasındaki ilişkinin/etkileşimin anlatılması.
13Türkiye’de politik kültür medya ilişkisinin irdelenmesi; politik kültür unsurlarının medyadaki tezahürüne ilişkin enformasyonun aktarılması.
14Türkiye’de politik kültürün oluşumuna, değişimine, başkalaşmasına katkı sağlayan medya ile politik kültür arasındaki ilişkinin örneklerle anlatılması/açıklanması.
15Proje Sunumları
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ALMOND Gabriel A., VERBA Sidney; The Civic Culture, 4. Baskı, Princeton University Press, Princeton, 1972. ALVAREZ Sonia E., DAGNINO Evelina, ESCOBAR Arturo; Cultures of Politics Politics of Cultures, Westview Press, Colorado, 1998. BERGER, Arthur Asa; AGITPOP: Political Culture and Communication Theory, Transaction Publishers, New Brunswick, 1990. BRINTS, Michael; A Genealogy of Political Culture, Westview Press, Boulder, 1991. GIBBINS, John R.; Contemporary Political Culture, Politics in a Postmodern Age, Der. John R. Gibbins, Sage Publicatios Ltd., London, 1989. KALAYCIOĞLU Ersin, SARIBAY Ali Yaşar; Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000. LEWİS, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993. ÖĞÜN, Süleyman Seyfi; Türk Politik Kültürü, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000. ROSENBAUM, Walter A; Political Culture, Thomas Nelson and Sons Ltd., Londra, 1975. WELCH, Stephen; The Concep of Political Culture, St. Martin’s Press Inc., New York, 1993. ALMOND Gabirel A.; “The Itellectuel History of the Civic Culture Concept”, Der. Gabirel A. Almond, Sidney Verba, The Civic Culture Revisited, Sage Publications, Newbury Park, 1989. BENNET, Tony; “Theories of the Media, Theories of Society”, Der. Micheal Gurevitch, Tony Bennet, James Curran ve diğerleri, Culture, Society and Media, Routledge, Londra, 1986. DIAMOND, Larry; “Introduction: Political Culture and Democracy”, Der. Larry Diamond, Political Culture and Democracy in Developing Countries, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1994. ÖZBUDUN, Ergun; “State Elites and Democratic Political Culture in Turkey”, Der. Larry Diamond, Political Culture and Democracy in Developing Country, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1994. TACHAU, Frank; “Political Leadership in Turkey: Continuity and Change”, State, Democracy and the Military Turkey in the 1980s, Der. Metin Heper, Ahmet Evin, Walter de Gruyter, New York, 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma5210
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma5420
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1433242
ÖÇ2433222
ÖÇ3434222
ÖÇ4433332
ÖÇ5433332
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr