Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002792012EKONOMİYE GİRİŞSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı , gelecekte medya sektöründe yer alacak öğrencilerin ekonomi ile ilgili temel kavramları öğrenmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr.Üyesi Çiğdem Dirik
Öğrenme Çıktıları
11-Ekonomi ile ilgili temel kuramsal bilgilere sahip olabilme 2-Ekonomik sorunları anlayabilme ve yorumlayabilme 3-Ekonomik konularda ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme 4-Ekonomi ile ilgili verileri yorumlayabilme 5-Ekonomi ile ilgili bazı bilgileri günlük yaşama uyarlayabilme
22-Ekonomik sorunları anlayabilme ve yorumlayabilme
33-Ekonomik konularda ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme
44-Ekonomi ile ilgili verileri yorumlayabilme
55-Ekonomi ile ilgili bazı bilgileri günlük yaşama uyarlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Mikro ekonomi veMakro ekonomi ile ilgili temel kavramlardan oluşmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin İçeriği ve Tanışma Anlatım
2Ekonomi biliminin tanımı ve kıtlık kavramıAnlatım
3Ekonominin Temel SorunlarıAnlatım
4Ekonomik sistemler Anlatım
5Ekonomi ile ilgili temel kavramlarAnlatım
6Talep ve Talep EsnekliğiAnlatım
7Arz ve Arz Esnekliği Anlatım
8Vize
9Ulusal GelirAnlatım
10 Tüketim Tasarruf YatırımAnlatım
11İstihdam ve İşsizlikAnlatım
12Ekonomik Büyüme ve Ekonomik GelişmeAnlatım
13 ParaAnlatım
14Enflasyon Anlatım
15Genel değerlendirme Anlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dinler Zeynel, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007 Süar Tülay, Temel Ekonomi Bilgileri, Sancak Matbaası, İzmir, Pekin Tevfik ,Ekonomiye Giriş, Bilgehan Basımevi, İzmir, 1987 Üstünel Besim, Ekonominin Temelleri, Ankara, 1997 Ünlüören Kurban, Tayfun Ahmet, Ekonomiye Giriş, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2016 Gürler Z.Arslan, Şimşek Ergün, Onurlubaş Ebru, Makroekonomi, Ankara,Nobel Akademik Yayıncılık, 2013 Karakayalı Hüseyin, Ekonomi Kuramı,Emek Matbaacılık, Manisa,2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma7428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10330
Okuma7428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  4           
ÖÇ2    3         
ÖÇ3    3         
ÖÇ4  3           
ÖÇ5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr