Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002792012EKONOMİYE GİRİŞSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı , gelecekte medya sektöründe yer alacak öğrencilerin ekonomi ile ilgili temel kavramları öğrenmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr.ÜyesiÇiğdem Dirik
Öğrenme Çıktıları
11- Ekonomi ile ilgili temel kuramsal bilgilere sahip olabilme
22-Ekonomik konularda ulusal ve uluslararası güncel bilgileri takip edebilme
33-Ekonomik sorunları anlayabilme ve yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonomi bilimi ile ilgili temel bilgiler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekonomi biliminin tanımı ve kıtlık kavramıAnlatım
2Temel ekonomik sorunlarAnlatım
3Ekonomi ile ilgili temel kavramlar Anlatım
4Ekonomik sistemler Anlatım
5Fiyat teorisi ile ilgili temel kavramlar Anlatım
6Talep teorisi ile ilgili temel kavramlar Anlatım
7Üretim teorisi ile ilgili temel kavramlar Anlatım
8Ara Sınav
9Bölüşüm teorisi ile ilgili temel kavramlar Anlatım
10Ulusal Gelir ve istihdam Teorisi Anlatım
11Ekonomik Büyüme ve Kalkınma teorisi Anlatım
12Para kavramı hakkında kısa bilgi Anlatım
13Enflasyon kavramı hakkında kısa bilgi Anlatım
14 Dış Ticaret hakkında kısa bilgi Anlatım
15Genel değerlendirme Anlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Süar Tülay, Temel Ekonomi Bilgileri, Sancak Matbaası, İzmir, 1998 Pekin Tevfik , Ekonomiye Giriş, Bilgehan Basımevi, İzmir, 1987 Üstünel Besim, Ekonominin Temelleri, Ankara, 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım25250
Bireysel Çalışma20240
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma212
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1    1 
ÖÇ2    1 
ÖÇ3      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr