Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003732012GÜNDELİK HAYATIN DÖNÜŞÜMÜ VE MEDYASeçmeli355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’de gündelik hayatın nasıl değişip dönüştüğünü ele almak ve gündelik hayat ile medya arasındaki ilişkiyi sorgulamayla birlikte Gündelik hayatın medyada resmedilişi ve Türkiye’deki toplumsal ve kültürel kırılmaların da bir tarihini vermek, Tarih ve medya ilişkisi, tarih yazımı, Gündelik hayat kavramı, Gündelik hayatın kurgusu ve iletişim araçları ve Günümüz kültürünün gündelik hayatta ve basında yansımalarına ilişkin bilgi verme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asist.Prof.Dr. Soner YAĞLI
Öğrenme Çıktıları
1Alan ve mesleki kuramsal bilgisi.
2Mesleki değerlendirme yeteneği.
3Disiplinlerarası kavramları alanla ilgili kavrama gücü.
4Güncele dair farkındalık.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gündelik hayat ve medya dersinin kavramlarına giriş, Tarih ve medya ilişkisi, tarih yazımı, Gündelik hayat kavramının tartışmaya açılması, Gündelik hayatın kurgusunda iletişim araçları, Osmanlı’nın son dönemlerindeki gündelik hayatın basında yer alışı, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında gündelik hayat düzenlemeleri ve basında resmedilişi, Çok partili hayata geçme denemeleri sürecinde gündelik hayat ve basın, Savaş dönemlerindeki gündelik hayat ve medya, Askeri darbeler dönemlerinde gündelik hayatın kurgusu ve medya, Popüler kültürün gündelikliği, Günümüz kültürünün gündelik hayatta ve basında yansımaları, Günümüz kültürünün gündelik hayatta ve basında yansımaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amaç ve tanıtımıTanışma
2Gündelik hayat ve medya dersinin kavramlarına giriş Konuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
3Tarih ve medya ilişkisi, tarih yazımıKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
4Gündelik hayat kavramının tartışmaya açılmasıKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
5Gündelik hayatın kurgusunda iletişim araçlarıKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
6Osmanlı’nın son dönemlerindeki gündelik hayatın basında yer alışıKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
7VizeBilgi ölçme
8Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında gündelik hayat düzenlemeleri ve basında resmedilişiKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
9Çok partili hayata geçme denemeleri sürecinde gündelik hayat ve basınKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
10Savaş dönemlerindeki gündelik hayat ve medyaKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
11Askeri darbeler dönemlerinde gündelik hayatın kurgusu ve medya Konuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
12Popüler kültürün gündelikliğiKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
13Günümüz kültürünün gündelik hayatta ve basında yansımalarıKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
14Günümüz kültürünün gündelik hayatta ve basında yansımalarıKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
15Genel değerlendirmeKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
16FinalBilgi ölçme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Willis, Susan, (1993), Gündelik Hayat Kılavuzu, Çeviri: Aksu Bora, Asuman Emre, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Lefebvre, H., (1998), Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çeviri: Işın Gürbüz, Metis Yayınları, İstanbul. Marx, Freud ve Gündelik Hayatın Eleştirisi, Bruce Brown, Çev.: Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1989
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma8864
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)138
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1445454 3 44   
ÖÇ2555454 3244   
ÖÇ3555454 3 34   
ÖÇ4455454 4 35   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr