Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803004592012ÇEVRE MUHABİRLİĞİSeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; ekoloji, çevre hakları ve çevre sorunları kavramları hakkında bilgi sahibi olmasını; Türkiye’deki kentsel çevre sorunlarını ve çevre sorunlarının uluslararası boyutlarını irdelemesini, Türkiye’de ve dünyadaki çevre hareketlerini izlemesini; çevre muhabirliğinin özelliklerini ve ilkelerini öğrenmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ferlal Örs
Öğrenme Çıktıları
1Çevre sorunlarını kuramsal, ulusal ve uluslar arası boyutlarıyla yorumlayabilme becerisi kazanır.
2Çevre bilincinin önemini kavrayabilme becerisi kazanır.
3Basının çevre, çevre sorunları ve çevrenin korunması konusundaki sorumluluğunun farkına varır.
4Çevre muhabirliğinin gerektirdiği ilke ve özellikleri bilgisi edinir.
5Çevre muhabirliğinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının önemi bilgisini edinir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Küreselleşme ve çevre sorunları, Çevre hakları, çevrenin korunması ve medyanın sorumluluğu, Çevre muhabirliğinin özellikleri ve ilkeleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekoloji ve çevre kavramlarının tanımı ve özellikleri
2Küreselleşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve çevre sorunları
3Türkiye’de çevre ve yönetimi
4Türkiye’de kentsel çevre sorunları
5Çevre sorunlarının uluslararası boyutları
6AB’nin ve uluslar arası kuruluşların çevre politikaları
7Türkiye’de ve Dünyada çevre hareketleri
8Ara Sınav
9Çevre hakları, çevrenin korunması ve medyanın sorumluluğu
10Çevre muhabirliğinin özellikleri ve ilkeleri
11Türkiye’de çevre muhabirliğinin gelişimi
12Dünyada çevre muhabirliği
13Küresel ısınma, çevre kirliliği ve çevre muhabirliği
14Öğrenci Sunumları
15Öğrenci Sunumları
16Genel Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ferlal Örs, Ders Notları. Konca Yumlu, Türk Basınında Çevre, E.Ü. Basımevi, Bornova-İzmir, 2007. Fikret Berkes, Mine Kışlalıoğlu, Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitapevi, 1997. Pervin Dedeler Bezirci, AB Sürecinde Çevre, Tasam Yay.,2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10440
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10440
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)164
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15    5        
ÖÇ2              
ÖÇ3     5        
ÖÇ45             
ÖÇ55    5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr