Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803004582012İLETİŞİM HUKUKUSeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İletişim hukukunun temel kavramları, kural ve kurumları hakkında temel bilgilerin, Türk hukukunda haberleşme özgürlüğü ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi, yazılı basın rejimi, haberleşme özgürlüğü, yazılı basın kurumlarının hukuk ve yönetim yapıları, yazılı basın alanında hukuki ve cezai sorumluluk, cevap ve düzeltme hakkı, hukuk ve ceza davaları konusunda temel hukuki düzenlemelerin öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Güliz Uluç
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi alan öğrenci, iletişim hukuku alanında genel kültür ve bilgi birikimi oluşturur.
2Bu dersi alan öğrenci, basın hukuku temelinde basın ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.
3Bu dersi alan öğrenci, ulusal ve uluslararası alanda iletişim hukuku, ifade ve basın özgürlüğü konularındaki sorunlara çözüm geliştirir.
4Bu dersi alan öğrenci, yazılı basın rejimi ile ilgili bütün hukuki süreçleri öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel insan hak ve hürriyetlerinden ifade ve basın özgürlüğünün kapsamını, kitle iletişim sistemlerinde hukuki düzenlemeleri, yazılı basın rejimindeki temel kavramları, dönemsel yayınları, basında ceza ve hukuk sorumluluklarını içeren yazılı basın rejiminin hukuki boyutlarını belirleyen bir derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Anlatım
2Kitle Haberleşmesi ve Haberleşme Özgürlüğü ile ilgili temel kavramların anlatılmasıAnlatım
3Haberleşme Özgürlüğünün tarihçesi, çeşitli siyasal rejimlerde haberleşme özgürlüğüAnlatım
4Haberleşme Özgürlüğünün düzenlenmesi ve sınırlandırılmasıAnlatım
5Basın Rejimi ve temel kavramlarAnlatım
6Basın Rejimi ve temel kavramlar - “basılmış eser”, “yayın”, “impressum” ve “tevdi yükümlülüğü” Anlatım
7Dönemsel YayınlarAnlatım
8Arasınav (Vize)
9Cevap ve Düzeltme Hakkı ve BoyutlarıAnlatım
10Dönemsel Yayınlarda Öz Denetim SistemiAnlatım
11Basında Ceza Sorumluluğu ve “Basın Suçu” kavramıAnlatım
12Basın suçunun öğeleriAnlatım
13Basında Hukuk Sorumluluğu Anlatım
14Kişilik haklarına yapılan saldırılarAnlatım
15Kişilik hakkının basın yoluyla saldırılara karşı korunmasıAnlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İÇEL, Kayıhan ve ÜNVER, Yener (2009) ; Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul, Beta Basım Yayın Yardımcı Kaynaklar: ERMAN Sahir, ÖZEK Çetin; Açıklamalı Basın Kanunu ve ilgili Mevzuat, İstanbul Alfa Yayınları ÖZEK Çetin; Basın Özgürlüğünden Bilgilendirme Hakkına, İstanbul Alfa Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı11212
Derse Katılım12672
Bireysel Çalışma12560
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr