Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003722012TÜRK DIŞ POLİTİKASISeçmeli365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’nin dış politikasının, modern uluslararası siyasal yapı ve iç siyasal ortamın karşılıklı etkileşimi çerçevesinde, temel konuları, tartışmaları ve tarihsel değişimi etrafında ele alınarak, bu alanda temel bilgilerin kazandırılması ve Türkiye’nin uluslararası toplum içindeki yerinin değerlendirilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Gökhan Sevim
Öğrenme Çıktıları
1- Uluslararası siyasal sistem hakkında bilgi sahibi olunması;
2- Dış politika çalışmalarında ortaya konulmuş yaklaşımların tanınması;
3- Türkiye’nin dış politikasını oluşturan temel olaylar, aktörler ve tartışmalar hakkında temel bilgilerin tarihsel değişimleri ile birlikte bilinebilmesi;
4- Ülke içi siyasal fikir gelenekleri ile dış politika ve uluslararası politika perspektifleri arasındaki bağıntıların tanımlanabilmesi;
5- 1945 sonrasında Türkiye'de medya ve dış politika ilişkini örnekleriyle tartışabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uluslararası Anarşi ve Bir-Başınalık; Dış Politika Teorileri; Türkiye’nin Dış Politikasında Dönemlendirme, Esaslar ve Değişim; Doğu Sorunu ve Hasta Adam; Yeni Devletin Dış Politikası ve Uluslararası Toplum; Yeni Uluslararası Düzen ve Demokrasinin Dış Politikası; Soğuk Savaş, Bağlantısızlar ve Dış Politikada Değişimler; Çok-Kutupluluk, BM ve Dış Politika; 9/11, Medeniyetler İttifakı ve Dış Politikada Aktivizm; Uluslararsı Toplum ve Kurumları; Türkiye’de Medya ve Dış Politika.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Modern uluslararası sistem ve esasları
3Dış Politika – Tanım ve Yaklaşımlar (M. F. Tayfur, ss. 73-106)
4Son Dönem Osmanlı Dış Politikası ve Avrupa Devletler Sistemi, 17741918 (Hale ss. 1-35)
5Diplomasiden Dış Politikaya Direniş ve Kuruluş Dönemi, 1918-1939 (Hale, ss. 36-73)
6II. Dünya Savaşı ve Savaş Sonrası Uluslararası Sistem, 1939-1945 (Hale, ss. 74-108)
7Soğuk Savaş ve Turkiye: Başlangıç Aşaması 1945-63, (Hale, ss. 109-150)
8Vize sınavı
9Soğuk Savaş ve Türkiye: Küresel Değişiklikler ve Bölgesel Çekişmeler, 1964-90 (Hale, ss. 151-201)
10Soğuk Savaş Sonrası TDP I – Seçenekler ve Stratejiler (Hale, ss. 202-230 )
11Soğuk Savaş Sonrası TDP II – Batı ile İlişkiler (Hale, ss. 231-267)
12Soğuk Savaş Sonrasında Bölgesel Politikalar i, (Hale, ss. 268-306)
13Soğuk Savaş Sonrasında Bölgesel Politikalar ii, (Hale, ss. 307-346)
1421. Yüzyılda Türk Dış Politikası – Aktif Dış Politika ve Sorunları
15Türkiye'de Medya ve Dış Politika -
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. M. Fatih Tayfur, Dış Politika, Atila Eralp (der.) Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 73-106. 2. William Hale, Türk Dış Politikası 1774-200, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003. 3. Kemal İnat ve Ali Balcı, “Dış Politika: Teorik Perspektifler,” Zeynep Dağı (der.) Uluslararası Politikayı Anlamak…, Alfa Yayınları, İstanbul, 2007, ss. 212-286. 4. Hasan Kösebalaban, Türk Dış Politikası: İslam, Milliyetçilik ve Küreselleşme, BigBang Yayınları, Ankara, 2014.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12222
Final Sınavı13232
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama12626
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  5 5         
ÖÇ2  5 5         
ÖÇ3  3 5         
ÖÇ4  5 5         
ÖÇ5  3 5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr