Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003792012TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYASeçmeli355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile katılımcılar tarafından toplumsal cinsiyet olgusunu anlayabilme, toplumsal ve kültürel olarak cinsiyet rollerinin yeniden nasıl inşa edildiğinin analizini yapabilme, medya metinlerinin rolleri yeniden üretme süreci konularının anlaşılabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Aslı Elgün
Öğrenme Çıktıları
1toplumsal cinsiyet olgusunu kavrayabilme
2toplumsal cinsiyetin medyada temsilini anlayabilme
3Kuramlar çerçevesinde medya metinlerini analiz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste Toplumsal cinsiyet, cinsiyet, hegemonik erkeklik biçimleri, bu kavramlara ilişkin kuramlar, medya toplumsal cinsiyet temsilleri ilişkisi tartışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1GirişAnlatım
2Toplumsal cinsiyet olgusu ve ardalanıAnlatım
3Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlarAnlatım
4Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlarAnlatım
5Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlarAnlatım
6Vize
7Toplumsal Cinsiyetin Medyada Temsili ve Medya metinleri Analizleri Anlatım
8Toplumsal Cinsiyetin Medyada Temsili ve Medya metinleri Analizleri Anlatım
9Medya metinleri Analizleri Öğrenci Projeleri Anlatım
10Medya metinleri Analizleri Öğrenci ProjeleriAnlatım
11Medya metinleri Analizleri Öğrenci ProjeleriAnlatım
12Medya metinleri Analizleri Öğrenci ProjeleriAnlatım
13Medya metinleri Analizleri Öğrenci ProjeleriAnlatım
14Medya metinleri Analizleri Öğrenci ProjeleriAnlatım
15Medya metinleri Analizleri Öğrenci ProjeleriAnlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Camille Paglia, Cinsel Kimlikler, Epos Yayınları, Ankara, 2004 R. W., Connell, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998. J. Donovan, Feminist Teori, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014 Zeynep Direk (Der.) Cinsiyetli Olmak: Sosyal Bilimlere Feminist Yaklaşımlar, YKY, İstanbul, 2007 Judith Butler, Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, Metis, İstanbul,2008 Julia Kristeva, Korkunun Güçleri: İğrençlik Üzerine Deneme, Ayrıntı, İstanbul, 2008 Serpil Sancar, Erkeklik, İmkansız İktidar: Aile, Piyasa ve Sokakta Erkekler, Metis Yayınları, İstanbul, 2009 Leslie Steeves, "Feminist Teoriler ve medya Çalışmaları" Medya, İktidar, İdeoloji Der: Mehmet Küçük, Ark, Ankara, 1994 Liebet von Zoonen, "Medyaya Feminist Yaklaşımlar" Medya Kültür Siyaset Der: S. İrvan, Ark, Ankara, 1997 Eser Köker, "Feminist Alternatif Medya Üzerine", İLEF Yıllık, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi5210
Rapor Hazırlama155
Proje Hazırlama155
Proje Sunma111
Makale Kritik Etme248
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ15    5
ÖÇ25    5
ÖÇ3      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr