Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803004792014GÖZETİM TOPLUMU VE MEDYASeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gittikçe gündelik yaşam pratikleri içinde giderek daha fazla yer edinen gözetim ile ilgili teorik bir bakış kazandırmak; yeni gözetim teknolojileri, medya ve yeni iktidar biçimleri üzerine bir sorgulama geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YRD. DOÇ.DR YURDAGÜL ARAR
Öğrenme Çıktıları
1Gözetim toplumu teorilerini öğrenmek
2Gözetimin gündelik pratiklerdeki işleyişini öğrenmek
3Gözetim aracılığıyla işleyen denetim ve iktidar mekanizmalarını analiz edebilmek
4Yeni medya ve iletişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleşen gözetlemeyi analiz edebilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gözetim ve Gözetim Toplumu Üzerine Kavramsal Çerçeve, Modern Toplumda Gözetim, Denetim ve İktidar, Panopticon, Denetim ve İktidar. Foucault’da Gözetim, Denetim ve İktidar, Orwell, Gözetim ve İktidar, Devlet ve Gözetim: Fişleme ve Elektronik Künyeleme, Güvenlik Olgusu ve Gözetim, Postmodern Toplumda Gözetim, Akışkan Gözetim, Lyon ve Bauman, Gözetimin Gündelikleşmesi ve Mahremiyet, Yeni İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Gözetim, Yeni Medyada Gözetim Pratikleri, Tüketim-Toplumsan Sınıflandırma ve Gözetim, Gözetim ve Etik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gözetim ve Gözetim Toplumu Üzerine Kavramsal Çerçeve
2Gözetim ve Gözetim Toplumu Üzerine Kuramsal Çerçeve
3Modern Toplumda Gözetim, Denetim ve İktidar
4Panopticon, Denetim ve İktidar
5Foucault’da Gözetim, Denetim ve İktidar
6Orwell, Gözetim ve İktidar
7Devlet ve Gözetim: Fişleme ve Elektronik Künyeleme
8Vize
9Güvenlik Olgusu ve Gözetim
10Postmodern Toplumda Gözetim, Akışkan Gözetim, Lyon ve Bauman
11Gözetimin Gündelikleşmesi ve Mahremiyet
12Yeni İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Gözetim
13Yeni Medyada Gözetim Pratikleri
14Tüketim, Toplumsal Sınıflandırma ve Gözetim
15Gözetim ve Etik
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Lyon, D. (1997). Elektronik Göz. Çev. D. Hattatoğlu. İstanbul: Sarmal Yayınevi 2. Lyon, D. (2006). Gözetlenen Toplum. Çev. G. Soykan. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık 3. Lyon, D. (2013). Gözetim Çalışmaları. Çev. A. Toprak. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık 4. Orwell, G. (2008). Bin Dokuzyüz Seksen Dört. Çev. N. Akgören. İstanbul: Can Yayınları 5. Postman, N. (2006). Teknopoli: Yeni Dünya Düzeni. Çev. M.E. Yılmaz. İstanbul: Paradigma Yayıncılık 6. Foucault, M. (2001). Hapishanenin Doğuşu. Çev. M. A. Kılıçbay. İstanbul: İmge Kitabevi 7. Foucault. M. (2012). İktidarın Gözü. Çev. I. Ergüden. İstanbul: Ayrıntı Yayınları 8. Foucault. M. (2011). Büyük Kapatılma. Çev. F. Keskin, I. Ergüden. İstanbul: Ayrıntı Yayınları 9. Lyon, D. Ve Bauman, Z. (2013). Akışkan Gözetim. Çev. E. Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14228
Bireysel Çalışma14228
Okuma10550
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1155112
ÖÇ2155112
ÖÇ3155112
ÖÇ4155112
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr