Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803004792014GÖZETİM TOPLUMU VE MEDYASeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Gündelik yaşam pratikleri içinde giderek daha fazla yaygınlaşan gözetim olgusu konusunda teorik bir perspektif kazandırmak. Gözetimin teknolojik ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi kazandırmak. Gözetime ilişkin sosyo-ekonomik kuramsal yaklaşımlar hakkında bilgilendirmek. Yeni gözetim teknolojileri, medya, mahremiyet ve yeni iktidar biçimleri hakkında bilgilendirmek. Gözetim, iktidar ve denetim ilişkisine dair farkındalık kazandırmak. Gözetim uygulamalarına karşı eleştirel ve sorgulayıcı bir perspektif kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
DOÇ.DR Yurdagül Bezirgan Arar
Öğrenme Çıktıları
1Gözetim, gözetim toplumu ve gözetim pratikleri hakkındaki temel kavramsal ve teorik bilgileri edinir.
2Gözetim, gözetim kapitalizmi, denetim, iktidar arasındaki ilişkileri ve gündelik pratiklerdeki uygulamaları kavrar.
3Gözetim teknolojileri hakkında bilgi edinir.
4Gözetim, denetim ve iktidar ilişkilerine ilişkin sorgulama geliştirebilir.
5Gözetim, yeni medya ve mahremiyet arasındaki ilişkileri kavrar.
6Gözetim etiği ve karşı gözetim pratikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriği gözetim, gözetim toplumu, iktidar ve denetime ilişkin teorik bir çerçeveden oluşmaktadır. Gözetim ve gözetim teknolojilerinin tarihsel ve toplumsal dönüşümü, bunun iktidar ve denetim süreçlerine etkileri ele alınmaktadır. Günümüz gözetim pratiklerinin yeni medya aracılığıyla nasıl dönüştüğü ve bunun gündelik yaşama etkileri üzerinde durulmaktadır. Gözetim fayda ve risk oluşturan boyutlarıyla ele alınırken, öğrencilerin bu konuda farkındalık kazanması için güncel ve teorik tartışmalara girilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gözetim ve gözetim toplumu üzerine kavramsal girişAnlatım
2Bentham’ın panoptik fikri ve gözetimin kökeni Anlatım
3Toplumsal denetim, iktidar ve gözetim ilişkisiAnlatım
4Modern öncesi dönemde toplumsal denetim ve gözetim pratikleriAnlatım
5Moderniteye geçiş sürecinde, batı toplumlarında kapatılma olgusuAnlatım
6Modern toplumlarda teknik gözetim ve kurumsallaşmaAnlatım
7Gözetim pratiklerine ilişkin sosyo-ekonomik kuramlarAnlatım
8Vize
9Enformasyon toplumunda gözetim olgusuAnlatım
10Enformasyon teknolojileri, yeni medya ve küresel enformatik gözetimAnlatım
11Biyolojik gözetimAnlatım
12Yeni medya ve gözetim kapitalizmiAnlatım
13Bauman ve akışkan gözetimAnlatım
14Günümüz konjonktüründe küresel gözetim ve diğer gözetim pratikleriAnlatım
15Gözetim etiği ve karşı gözetim olgusuAnlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Lyon, D. (1997). Elektronik Göz. Çev. D. Hattatoğlu. İstanbul: Sarmal Yayınevi 2. Lyon, D. (2006). Gözetlenen Toplum. Çev. G. Soykan. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık 3. Lyon, D. (2013). Gözetim Çalışmaları. Çev. A. Toprak. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık 4. Lyon, D. ve Bauman, Z. (2013). Akışkan Gözetim. Çev. E. Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yay. 6. Dolgun, U. (2015). Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu. İstanbul: Ötüken Yayınları. 7. Çoban, B. ve Özarslan, Z. (2008). Panoptikon: Gözün İktidarı. İstanbul: Su Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14228
Bireysel Çalışma14228
Okuma10550
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1          5   
ÖÇ2         4    
ÖÇ3          3   
ÖÇ4         5    
ÖÇ5         4    
ÖÇ6     3   4    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr