Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003922015GAZETECİLİKTE ALAN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARISeçmeli365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Alan araştırmalarının değerlendirilmesi sürecinde gerekli olan istatistiksel yöntemlerin verilmesi ve SPSS programı ile verilerin analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle araştırma için gerekli olan istatistiksel yöntemler ve SPSS programının anlatılması ve uygulanarak yorumlanması hedeflenmiştir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Temel Araştırma Kavramlarını Anlayabilme
2Araştırmada örneklem seçme türlerini kavrayabilme
3Araştırmada veri analizi süreçlerini inceleyebilme
4Araştırma Verilerini Analiz edebilme
5Araştırma raporu hazırlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Alan Araştırması ve sınıflandırılması Evren ve Örneklem Veri toplama yöntemleri Anket tekniği Soru hazırlama Teknikleri ve soru tipleri Anketin Oluşturulması Anketin SPSS ortamına girilmesi Değişken ve Çeşitleri-İstatistik ve Parametre kavramlarının anlatılması Hipotezlerin oluşturulması Tanımlayıcı İstatistiklerin Anlatılması Frekans ve Çapraz Tabloların Oluşturulması ve Yorumlanması İlişkileri incelemeye yönelik analiz tekniklerin kavranması İlişkileri incelemeye yönelik analiz tekniklerin kavranması Araştırma Raporunun Hazırlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Alan Araştırması ve sınıflandırılması
2Evren ve Örneklem
3Veri toplama yöntemleri
4Anket tekniği
5Soru hazırlama Teknikleri ve soru tipleri
6Anketin Oluşturulması
7Anketin SPSS ortamına girilmesi
8Arasınav
9Değişken ve Çeşitleri-İstatistik ve Parametre kavramlarının anlatılması
10Hipotezlerin oluşturulması
11Tanımlayıcı İstatistiklerin Anlatılması
12Frekans ve Çapraz Tabloların Oluşturulması ve Yorumlanması
13İlişkileri incelemeye yönelik analiz tekniklerin kavranması
14İlişkileri incelemeye yönelik analiz tekniklerin kavranması
15Araştırma Raporunun Hazırlanması
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Selahattin Güriş Melek Astar, Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik, Der Yayınları, 2014. Hamza Erol, SPSS Paket Programı ile İstatistiksel Veri Analizi, akademisyen kitabevi, 2013. Ayhan Ural İbrahim Kılıç, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri AnaliziSPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık,2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik11515
Alan Çalışması41040
Rapor Hazırlama2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3412
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Rapor248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ14    4
ÖÇ24    4
ÖÇ33    3
ÖÇ43    3
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr