Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003922015GAZETECİLİKTE ALAN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARISeçmeli365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, Bilimsel Araştırmalarda kullanılan temel kavramların, hipotezlerin, araştırma türlerinin ve sürecinin, değişken ve varsayımların, evren ve örneklem kavramlarının, örneklem yöntemlerinin, veri kaynaklarının ve toplama yöntemlerinin aktarılır. Dolayısıyla, alan araştırmasında kullanılan anket sorularının hazırlanması, araştırma verilerinin SPSS programına aktarılarak değerlendirilmesi, yorumlanması ve araştırma raporunun hazırlanmasına ilişkin bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr.Üyesi İlknur Aydoğdu Karaaslan
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel Araştırma Kavramlarını anlayabilme
2Araştırmada örneklem seçme türlerini kavrayabilme
3Araştırmada veri kaynaklarının ve toplama yöntemlerini kavrayabilme
4Araştırmada veri analizi süreçlerini inceleyebilme
5Araştırma Verilerini Analiz edebilme
6Araştırma raporu hazırlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmalarda bir ard alan oluşturacak kuramsal temelleri, örnekleme yöntemleri, veri toplama Ölçme ve değerlendirme, rapor yazma vb. konular.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar (Hipotez, Değişken , Bilimsel Araştırma Süreci, Araştırma Konusunun/Problemin Seçimi)
2Hipotezlerin Oluşturulması ve İfade Edilmesi,
3Hipotez Türleri, Araştırma Stratejisinin Belirlenmesi
4Araştırma Türleri, Tasarımı ve Süreci
5Değişkenler ve Varsayım
6Araştırma Evren ve Örneklemi (Örnekleme Konusunda Temel Kavramlar, Örneklem Tasarım Süreci)
7Örnekleme Yöntemleri (Olasılığa Dayalı ve Olasılığa Dayalı Olmayan
8Arasınav
9Veri Kaynakları ve Veri Toplama Teknikleri (Anket, mülakat, gözlem vb.)
10Soru Türleri, Anket Sorularının Hazırlanması ve Uygulanması
11Alan Araştırmalarının SPSS ortamına AktarılmasıSPSS Program tanıtımı
12Araştırma Verilerinin Analizinde Kullanılacak İstatiksel Yöntemlerin BelirlenmesiSPSS Uygulama
13İstatistiksel Anlamlılık ve Araştırma Verilerinin DeğerlendirilmesiSPSS Uygulama
14Araştırma Verilerinin YorumlanmasıSPSS Uygulama
15Araştırma Raporunun Hazırlanması
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Selahattin Güriş Melek Astar, Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik, Der Yayınları, 2014. Hamza Erol, SPSS Paket Programı ile İstatistiksel Veri Analizi, akademisyen kitabevi, 2013. Ayhan Ural İbrahim Kılıç, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri AnaliziSPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık,2011 Büyüköztürk Şener, Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2007 Tekin, Vasfi, N., SPSS Uygulamalı İstatistik, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006 Baş, T., Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006. Akın, F., Sosyal Bilimlerde İstatistik, Ekin Yayınları, Bursa, 2002. Altunışık R.vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik11515
Alan Çalışması41040
Rapor Hazırlama2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3412
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Rapor248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ14    4        
ÖÇ24    4        
ÖÇ34    4        
ÖÇ44    4        
ÖÇ54    4        
ÖÇ64    4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr