Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003952015AYRIMCILIK VE MEDYASeçmeli355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Günümüzde ayrımcılığın üretildiği ve yaygınlaştırıldığı en önemli mecralardan biri medyadır. Irk, din ve cinsel kimlik başta olmak üzere, kişinin bütünlüğünü hedef alan tüm niteliklerine yönelebilen ayrımcılığa karşı farkındalık yaratmak ve medyanın bu süreçteki etken rolünü tartışmak, dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Başaran İnce
Öğrenme Çıktıları
1Irkçılık, homofobi, stigmatizasyon vb. türleri olan ayrımcılık hakkında temel tanımları öğrenebilme.
2Ayrımcılığın inşasında medyanın rolünü kavrayabilme.
3Türkiye’de geçmişten günümüze ayrımcılığa maruz kalmış sosyal grupları tanıyabilme.
4Alternatif habercilik pratikleri ve insan hakları arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
gruplararası ilişkilerde ötekileştirme ve ayrımcılık. kültürel ve sınıfsal ırkçılık, cinsel ve kültürel ayrımcılık pratikleri. alana dair temel kuramlar ve basının ayrımcılık pratiklerinde etkisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacı, temel çerçevesi ve ayrımcılık kavramı, doğrudan&dolaylı ayrımcılık
2sosyal kimlik kuramı bağlamında sterotipler, stigmatizasyon, ötekileştirme
3Irk ve etnisite kavramları, ulus-devlet ırkçılığı,, sınıf ırkçılığı, gizli ırkçılık, kurumsal ve kültürel ırkçılık, emperyal ırkçılık, zenofobi
4Çoğunluk ve azınlık gruplarının devlet gözetimindeki yaşamları: Demosit, genosit, etnik temizlik, apartheid, asimilasyon
5Cinsel Kimliğe yönelik ayrımcılıklar: Homofobi, lezbofobi, transfobi
6Dinsel ayrımcılık: Anti-semitizm, İslamofobi, heretik mezhepler
7Eşitsizlikleri meşrulaştırma kuramları I
8ARA SINAV
9Eşitsizlikleri meşrulaştırma kuramları II
10Türkiye’de ulus-devletleşme süreci ve etnik/ırksal, dinsel, cinsel ayrımcılık pratikleri I
11Türkiye’de ulus-devletleşme süreci ve etnik/ırksal, dinsel, cinsel ayrımcılık pratikleri II
12Medya ve kimlik temsilleri? : Medya nasıl ayrımcılık yapar? I
13Medya ve kimlik temsilleri? : Medya nasıl ayrımcılık yapar? II
14Öğrenci sunumları
15Öğrenci sunumları
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Felsefelogos, S:29, Ayrımcılık Aytekin Yılmaz, Etnik Ayrımcılık, Vadi Yay. Steve Fenton, Etnisite, Irkçılık, Sınıf ve Kültür, Phoenix Yay. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 4-5, İletişim Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım10550
Tartışma10550
Takım/Grup Çalışması12323
Proje Hazırlama12323
Proje Sunma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1334343        
ÖÇ2212344        
ÖÇ3344333        
ÖÇ4343444        
ÖÇ5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr