Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002952016FOTOĞRAFÇILIK UYGULAMALARISeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Siyasal, ekonomik olaylar ve polis-adliye, magazin, spor, arkeoloji, sanat, ulusal ve uluslar arası konular, sel deprem, yıldırım gibi doğal felaketleri de kapsayan basın fotoğrafçılığı ve tanıtım fotoğrafçılığı konusunda proje ürettirmek ve bu tür konularda farkındalık yaratmak. Öğrencileri kalifiye fotoğraf becerileri ve deneyimleri ile görsel medya sektörü için hazırlamak. Aynı zamanda öğrencilere uygulamada yardımcı olacak teorik bilgiyi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Alahattin Kanlıoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Temel fotoğrafçılık bilgilerini kullanabilme
2Stüdyoda fotoğraf çekimi yapabilme
3Fotoğrafçılığa ait teknik sorunları çözebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fotoğrafçılığın temel kavramları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Fotoğrafçılık hakkında genel teknik bilgiler
2Çalışma alanlarına göre fotoğraf makinaları ve ekipmanları hakkında teknik bilgi
3Fotoğrafçılık türleri ile ilgili teorik altyapı oluşturacak bilgilerin verilmesi
4Fotoğraf üretirken dikkat edilmesi gereken görsel kodlar, imgeler, ikonlar ve unsurlar hakkında teorik bilgi
5Aydınlatma hakkında genel bilgiler ve ışık kullanımı
6Haber fotoğrafı çekim Teknikleri
7Mimari fotoğraf çekim teknikleri
8Arasınav (Vize)
9Spor fotoğrafçılığı teknikleri
10Reklam fotoğrafçılığı ve tanıtım fotoğrafçılığı teknikleri
11Siyasi liderler ve büroktalrın izlenmesine yönelik fotoğraf çekim bilgileri
12Polis-adliye muhabirliği ve fotoğrafçılığı hakkında çekim bilgileri
13Reprodüksüyon tekniği ve mikro objektif
14Fotoğraf çekim uygulamaları
15Fotoğraf çekim uygulamaları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Atilla Girgin, Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiği, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2000 • B. Claasz Coockson, Arkeolojik İllüstrasyon ve Fotoğrafçılık, Aytaşı Yayıncılık, 2006 • Banu Dağtaş, Reklamı Okumak, Ütopya Yayınları, 2003 • Catherine A. Lutz, National Geographic’i Doğru Okumak, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2005 • Enis Batur, İmgeleri Kim Dinler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004 • Faruk Akbaş Fotoğraf Teknik Okumaları, Say Yayınları, İstanbul, 2006 • Gisele Freund, Fotoğraf ve Toplum, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2006 • Graeme Burton, Görünenden Fazlası, Alan Yayıncılık, 1995 • Henri Cartier Bresson, Karar Anı, Yazı-Görüntü-Ses Yayınları, 2006 • John Berger, Anlatmanın Başka Bir Biçimi, Agora Kitaplığı, 2007 • Ken Light, Çağımızın Tanıkları Fotoğraflar ve Yorumlar, Fotoğrafik Vizyon Yayınları, 2002 • Levend Kılınç, Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara, 2008 • Mary Pierce, Fotoğraf, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004 • Metin Kasım, Reklam Fotoğrafçılığı, Çizgi Yayınevi, Konya, 2004 • Nükhet Vardar, Marka Fotoğrafları, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007 • Özcan Yurdalan, Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj, Agora Kitaplığı, 2007 • Özer Kanburoğlu, A’Dan Z’ye Fotoğraf, Say Yayınları, İstanbul, 2004 • Suat Gezgin, Basında Fotoğrafçılık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2002 • Tom Ang, Dijital Fotoğrafçılık, İnkılap Yayınevi, 2004 • W. Schneıder P.-J. Raue Gazetecinin El Kitabı, Çev: Işık AYGÜN, Konrad Adenaur Vakfı, Ankara, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım10330
Uygulama/Pratik10330
Bireysel Çalışma10330
Okuma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15             
ÖÇ2  5           
ÖÇ3          5   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr