Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003882016WEB TASARIMISeçmeli365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin html (hypertext markup language) dili hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, web sayfası oluşturma ve oluşturulan web sitesinin yayınlanması için gerekli işlemlerin bilinmesi, Frontpage ve Dreamweaver programları kullanarak web sayfası hazırlayabilmesi, Photoshop ve Corel Draw programları kullanarak web sayfasında kullanılacak fotoğraf ve grafik işlemlerinin yapılabilmesinin sağlanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Tolga ÇELİK
Öğrenme Çıktıları
1HTML dilinin temel kodlamasını yapabilme
2Web sitesi yayınlama ilkelerini bilebilme
3Frontpage programını kullanabilme
4Dreamweaver programını kullanabilme
5Photoshop kullanarak grafik ve yazı tasarımı yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
HTML, Dreamweaver, Photoshop
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1HTML dili hakkında bilgi verme, temel kodların anlatımı
2Web sitesi yayınlama ilkelerinin anlatılması
3Frontpage programının tanıtımı ve temel özellikleri
4Link ekleme, tablo ekleme, kayan yazı ekleme
5Örnek Uygulama
6Dreamweaver programının tanıtımı ve Frontpage programında yapılan işlemlerin burada nasıl yapılabileceğini ve farklılıklarının anlatımı
7Genel Tekrar
8Arasınav
9Photoshop programının tanıtımı ve genel özelliklerinin anlatımı
10Fotoğraf üzerinde yapılabilecek işlemlerin örnek fotoğraflar üzerinden anlatımı
11Efektli Yazı oluşturma, buton ve logo tasarımı
12Örnek Uygulama
13Corel Draw programının tanıtımı ve genel özelliklerinin anlatımı
14Vektörel tasarım çalışmaları
15Örnek Uygulama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Gümüştepe, Yavuz; Macromedia Dreamweaver 3 İle Web Tasarımı, Türkmen Kitapevi, 2000 • Balaban, Erkan; Web Tasarım Kılavuzu, Pusula Yayıncılık, 2006 • Gürkan, Osman; HTML ve XHTML, Nirvana Yayınları, 2009 • Fraser, Bruce; Photoshop CS2 Uzmanlar İçin, Alfa Yayınları, 2006 • Cesur, Hatice; Corel Draw X4, Pusula Yayıncılık, 2008 • Pekgöz, Numan, Web’de Erişilirlik, XHTML ve CSS, Pusula Yayıncılık, 2006 • Blake, Bonnie; Macromedia Flash MX Yetkili Kılavuzu, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Proje Hazırlama14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ15    5
ÖÇ25    5
ÖÇ35    5
ÖÇ45    5
ÖÇ55    5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr