Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803004872016TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYAT VE KURUMLARSeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
20. YY. Türkiye siyasal hayatını tarihsel ve siyasal bir zeminde incelemek, Türkiye'de modernleşmenin yakın dönem serüveni hakkında perspektif kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Gülgün ERDOĞAN TOSUN
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye'nin yakın dönem tarihi konusunda perspektif kazanmak
2Türkiye'de modernelşme süreçlerinin dinamiklerini kavramak
3Türkiye'de demokratikleşme süreçlerinin dinamiklerini kavrama
4Mevcut siyasal süreçlerin ve kurumların tarihsel köklerini anlamak
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders, yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal süreçleri, siyasal ilişkileri ve siyasal kurumları hakkında bilgilendirici kuramsal bir çerçeve arz etmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders Hakkında Genel Giriş ve Bilgilendirme
2Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasal Yapısı ve Karakteri
3Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasal Yapısı ve Karakteri
4Geç Dönem Osmanlı: 19. yüzyıl ve Jön Türkler
5Cumhuriyete geçiş ve Uluslaşma
6ARA SINAVLAR
7ARA SINAVLAR
8Türkiye Cumhuriyeti’nin Siyasal Yapısı ve Karakteri
9Tek Parti Dönemi
10Tek Parti Döneminden Çok Partili Sisteme Geçiş Süreci
11Çok Partili Siyasal Hayat
12Çok Partili yaşamda Demokrat Parti İktidarı
13Kapalı Ekonomiden Liberal Ekonomiye: Türkiye'de iktisadi dönüşümler
14Türkiye'de anayasa yapım süreçleri ve anayasa değişiklikleri
15FİNAL SINAVLARI
16FİNAL SINAVLARI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mardin, Ş. (1990). Türkiye'de toplum ve siyaset (Vol. 1). İletişim yayınları. Ahmad, F. (2012). Modern Türkiye'nin oluşumu. Bilgi üniversitesi yayınları. Zürcher, E. J. (2009). Modernleşen Türkiye'nin tarihi. İletişim. Çavdar, T. (1995). Türkiye'nin demokrasi tarihi, 1839-1950 (Vol. 1). İmge Kitabevi Yayınları. Çavdar, T. (1995). Türkiye'nin demokrasi tarihi, 1839-1950 (Vol. 2). İmge Kitabevi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Rapor14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ14             
ÖÇ2  3  5        
ÖÇ3 5            
ÖÇ4   4          
ÖÇ5    5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr