Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803004842016MODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYESeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı modernite/modernleşme kavramlarını tartışmak ve Türkiye toplumunun modernleşme süreci ve bu sürecin temel niteliklerini anlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Gökçen Başaran İnce
Öğrenme Çıktıları
1Modernite, modernleşme, batı-dışı modernlik, militarist modernleşme vb. kavramları tanımlayabilme
2Türkiye’nin modernlikle tanışma ve modernleşme süreçlerini anlamlandırabilme
3Basının Osmanlı/Türk modernleşmesindeki rolünü anlayabilme
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
modernite kavramı, modernleşme türleri, Türkiye'de modernleşmenin sosyo-kültürel tarihi, modernleşme sürecinde basının rolü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve dersin tanıtımı
2Modernlik kavramı, Avrupa’da modernliğin inşası
3Modernleşme türleri: modernlik/modernleşme, batı-dışı modernlik, militarist modernleşme, modernist milliyetçilik
4Osmanlı dönemi modernleşme hareketleri, Batı ile temaslar, Batılılaşma çabaları-I
5Osmanlı dönemi modernleşme hareketleri, Batı ile temaslar, Batılılaşma çabaları-II
6Osmanlı Modernleşme Hareketleri ve Basın
7Osmanlı Modernleşmesi ve Edebiyat
8ARA SINAV
9Jön Türklerin Modernleşme ve Ulus-Devlet Algısı
10Kemalist modernleşme: Batı tahayyülü ve modernist milliyetçilik
11Kemalist “ulus” fikri ve “modernleşme” algısı
12Kemalist modernleşme ve Basın: Ritüel ve sembollerin inşası
13Kemalist modernleşme ve Basın: Modern Türk Kadınının İnşası ve adab-ı muaşeret
14Kemalist modernleşme ve Basın: Modern Türk Kadınının İnşası ve adab-ı muaşeret II
15Genel değerlendirme
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ali Akyıldız, Osmanlı Modernleşmesi ve Bürokrasi, İletişim Yay.,2004. Süavi Aydın, Modernleşme ve Milliyetçilik, Gündoğan Yay. Murat Belge, Militarist Modernleşme, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011. Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim, 2003. A.Y.Sarıbay&S.S.Öğün (Ed.), Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, Alfa Aktüel Yay. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Kemalizm (Cilt III), Milliyetçilik (Cilt IV), İletişim Yayınları. Madeline C.Zilfi, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, Tarih Vakfı Yurt Yay. Reşat Kasaba&Sibel Bozdoğan, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Tarih Vakfı Yurt Yay. Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Makaleler, İletişim. Ayşe Berktay (Ed.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yurt
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım10550
Tartışma10550
Soru-Yanıt8648
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1223133
ÖÇ2333322
ÖÇ3123232
ÖÇ4      
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr