Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001842017MEDYADA GÜNCEL GELİŞMELERSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Gazetecilik bölümü öğrencilerinin medyada gündeme taşınan güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak ve gündeme ilişkin farkındalık yaratmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Sinem Çambay
Öğrenme Çıktıları
11. Medyadaki Güncel gelişmeleri takip edebilir.
22.Farklı gazetelerde gündeme taşınan olaylar arasındaki farkı kavrayabilir
33. Medya okur-yazarı olabilir
44. Haberin kaynağını ve sürece etkisini sorgulayabilir
55. Medyanın yapısını anlayabilir
66. Haberlerin arka planını görebilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Medyada Güncel ekonomik, sosyal ve siyasal gündemlere yönelik farkındalık kazanmaya yönelik bir derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel bir Giriş ve TanışmaTEORİK VE UYGULAMA
2 Gündem Kavramı ve Gündem Belirleme KuramıAnlatım ve haber inceleme
3 Medya gündemini etkileyen faktörlerAnlatım ve haber inceleme
4 Medyanın Ekonomi PolitiğiAnlatım ve haber inceleme
5İlan ve Reklam verenlerin medya gündemine etkisiAnlatım ve haber inceleme
6Medyanın Gündem Belirleme Konusundaki Gücü Anlatım ve haber inceleme
7Medyada Gündem belirleme Stratejileri: ÇerçevelemeAnlatım ve haber inceleme
8Vize
9Medyada Gündem belirleme Stratejileri: Öne Çıkarma StratejisiAnlatım ve haber inceleme
10Medyada Gündem Belirlemede Gazetelerin Vitrin Sayfasının Tasarımı ve ÖnemiAnlatım ve haber inceleme
11Medya gündeminde yer alan ekonomik olayların gazetelerdeki sunumuAnlatım ve haber inceleme
12Medya gündeminde yer alan toplumsal olayların gazetelerdeki sunumuAnlatım ve haber inceleme
13Medya gündeminde yer alan siyasal olayların gazetelerdeki sunumuAnlatım ve haber inceleme
14Medya gündeminde yer alan magazinel olayların gazetelerdeki sunumuAnlatım ve haber inceleme
15Medya gündeminde yer alan dış dünyadaki olayların gazetelerdeki sunumuAnlatım ve haber inceleme
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Günlük gündeme ilişkin gazeteler takip edilecek 2. Atabek Nejdet ve Uztuğ Ferruh (1998). Haberlerde Çerçeveleme ve Öne Çıkarma. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi: Kurgu 15: 96-105 3. Dursun Çiler (2004). Haberde ‘Gerçekliğin İnşa Edilmesi’Ne Demektir. Ç. Dursun (Der.), Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi, Ankara: Elips Kitap, 37-65. 4. Dursun Çiler (2005). Haber Ve Habercilik-Gazetecilik Üzerine Düşünmek, S. Alankuş (Der.), Habercinin El Kitabı Dizisi: Gazetecilik ve Habercilik, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 69-90 5. Terkan Banu (2005). Gündem Belirleme-Medya ve Siyasal Gündem Üzerine Bir Çalışma. Konya: Tablet Basım Yayın.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım8216
Tartışma10440
Soru-Yanıt14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1    5         
ÖÇ2    5         
ÖÇ3    5         
ÖÇ4    5         
ÖÇ5    5         
ÖÇ6    5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr