Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003062017DERGİ HABERCİLİĞİSeçmeli365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, dergi haber süreci ve haber yazımının temel prensiplerini uygulamaktır. Ders boyunca dergi haber yazımı, temel dergi haber yazım prensipleri, dergi türleri ve dergi pratikleri doğrultusunda tartışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ayşe ÇATALCALI CEYLAN
Öğrenme Çıktıları
11. Öğrenci, dergi haberi yazabilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
22. Öğrenci, Dergi muhabirliği ile ilgili meslek pratiklerini edinebilme becerisi kazanır.
33. Öğrenci, Dergi sektörünü tanıma ve dergi üretim süreçlerini kavrayabilme becerisi kazanır.
44. Öğrenci, haber yazımını dergi türlerine bağlı olarak uygulayabilir.
55. Öğrenci, türlere göre haber dili incelemeleri yapabilir
66. Öğrenci, Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme bilgisini edinir.
7
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini, dergi haberciliğine yönelik haber yazım tekniklerini öğrenmek oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Ders planı ve sunumu yapılmaktadır. Dergi Haberciliğine ilişkin genel yaklaşımlar Anlatım Yok
1Dergicilikte haber kavramı ve haberin öğeleri Tekli sayfalar ve kutu haberlerde; ters piramit kullanımı nasıl yapılır? Dergicilikte serbest yazım tekniği kullanımı Anlatım Yok
2Dergicilikte habere giriş teknikleri nasıl yapılmaktadır? Örneklerle haber çalışmaları Dergi Kapağında Haber Yapım Süreçleri Nasıldır? Örneklerle inceleme Dergi Haberciliği İncelemeleri: Dekorasyon Dergileri (Türk ve Dünya) Evim, Begonvil, Instyle dergileri doğrultusunda Haber dili incelemeleri Anlatım Yok
3Dergi Kapağında Haber Yapım Süreçleri Nasıldır? Otomobil ve Motorsiklet Dergileri (Türk ve Dünya) Auto Show, Otomobilden, Car, Motor on, Fashion4 Car, OtoStil dergileri doğrultusunda haber dili incelemeleriAnlatım Yok
4Ekonomi ve İş Dünyası Dergileri: Bloomberg Business Week, Euro Newsport, Boryad, Ceo Life, Ekonomist, Forbes, Platin dergileri doğrultusunda haber dili incelemeleriAnlatım Yok
5Dergi Haberciliği İncelemeleri: Magazin Dergileri Alem, Hafta Sonu, Şamdan Plus dergileri doğrultusunda haber dili incelemeleri Anlatım Yok
6Dergi Haberciliği İncelemeleri: Kurum dergileri Setur, Brandage, Santigrat, Boğaziçi Mezunları Derneği Dergisi, Fenerbahçe dergileri doğrultusunda haber dili incelemeleri Anlatım Yok
7Ara sınavAra sınavAra sınav
8Dergi Haberciliği İncelemeleri: Coğrafya Dergileri Atlas ve National Geographic dergileri doğrultusunda haber dili incelemeleri Anlatım Yok
9Dergi Haberciliği İncelemeleri: bilim ve teknoloji Dergileri Bilim ve Teknik, Popular Science ve Eğlenceli Bilim dergileri doğrultusunda haber dili incelemeleri Anlatım Yok
10Dergi Haberciliği İncelemeleri: Kent Dergileri İzmir Life, Ankara Life, Kadıköy Life dergileri doğrultusunda haber dili incelemeleri Anlatım Yok
11Dergi Haberciliği İncelemeleri: İslami Dergiler Diyanet Aile ve Semerkand dergileri doğrultusunda haber dili incelemeleri Anlatım Yok
12Dergi Haberciliği İncelemeleri: Tarih Dergileri Atlas Tarih ve NTV Tarih dergileri doğrultusunda haber dili incelemeleri Anlatım Yok
13Dergi Haberciliği İncelemeleri: Edebiyat ve Sinema Dergileri Fikri sanat ve Arka Bahçe, Lacivert dergileri doğrultusunda haber dili incelemeleri Proje sunumuYok
14Dergi Haberciliği İncelemeleri: Fitness (Sağlıklı yaşam) dergileri Men’s Fitness, Muscle &Fitness, Outdoor Fitness dergileri doğrultusunda haber dili incelemeleri Proje SunumuYok
15Final SınavıFinal SınavıFinal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ayşe Çatalcalı, Dergicilik (Dergi Planlama/Dergi Haberciliği/Dergi Türleri) (2017)., ÇATALCALI AYSE, Kriter, Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-9336-51-2, Türkçe(Bilimsel Kitap),(1., 2., ve 3.hafta) 2. Renee&, Jean Simonet, Not Alma Teknikleri, İstanbul: Arion Yayınları, 3. Baskı, 1995. 3. ÇATALCALI AYSE (2015). Magazin Haberlerinde Toplumsal Cinsiyet Temsili Alem Hafta Sonu ve Samdan Plus Dergilerinin Anlambilimsel Analizi. 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi Türkiye’de ve Dünyada Kadın Araştırmaları, 1(1), 35-41., (Tam metin bildiri), 4. ÇATALCALI CEYLAN Ayşe (2018). National Geographic Türkiye Ve Atlas Dergilerinde, Küresel Ve Yerelin Temsili. Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi(16), 22-52., Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.2.1. 5. ÇATALCALI AYSE (2006). Amerikan National Geographic Kids Dergisi Örneğinde Küresel Coğrafyalar Küresel Değerler ve Çocuk Kimlikleri. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi Interactions Dergisi, 15(1), 25-46. 6. ÇATALCALI Ayşe (2015). Geographıes Consumptıon At Global And Local Interactıon: Socıologıcal Crıtıcs On The Kazdağları Example. Internatıonal Refereed Journal Of Marketıng And Market Researches(6), 82-82., Doi: 10.17369/Uhpad.2015614018. 7. ARBERKLİ, Selma Bayraktar, Feminist Kuram Çerçevesinde Magazin Dergilerinde Kadın Sunumu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2011. 8. ÇATALCALİ A., "Fitness Dergilerinde Beden Kullanımı Formsante ve Women s Health Dergileri", Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.8-29, 2014.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama2510
Proje Sunma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma31030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  5           
ÖÇ2  5 5         
ÖÇ3   5          
ÖÇ4   5          
ÖÇ5    5         
ÖÇ6     5        
ÖÇ7              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr