Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003102017MEDYA VE SİVİL TOPLUMSeçmeli365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Medya ve sivil toplum arasındaki ilişkiyi açıklamak ve sivil toplumun gelişmesi demokrasinin etkinleşmesi için medyanın önemini irdelemektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr Öğretim Üyesi Sinem ÇAMBAY
Öğrenme Çıktıları
11. Medya kavramının önemini anlayabilir
22. Medya ve sivil toplum arasındaki ilişkiyi kavrayabilir
33. Sivil Toplum kavramını açıklayabilir
44. Demokrasinin gelişmesi için sivil toplum ve medya arasındaki ilişkiyi irdeleyebilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sivil Toplum ve medya arasındaki ilişki, sivil toplum kuruluşları ve medyanın demokratik bir topluma katkısı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Amacı ve TanışmaAnlatım
2Sivil Toplum KavramıAnlatım
3Sivil Toplumun İşlevleriAnlatım
4Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısı ve ÖzellikleriAnlatım
5Sivil Toplumda GazetecilikAnlatım
6Sivil Toplumun Oluşmasını Sağlayan Temel DinamiklerAnlatım
7Sivil Toplum ve Devlet İlişkisiAnlatım
8Vize Sınavı
9Sivil Toplum Ve DemokrasiAnlatım
10Sivil Toplum ve Medya İlişkisiAnlatım
11Sivil Toplum MedyalarıAnlatım
12Sivil Toplum Medyası Olarak İntrenetAnlatım
13Sivil Toplum Medyası Olarak Sosyal MedyaAnlatım
14Sivil Toplum Medyası Olarak Akıllı TelefonlarAnlatım
15Sivil Toplum Medyası ÖrnekleriAnlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Binark, M.; Bayraktutan Sütcü, G. (2008). Dijital Oyun, İstanbul: Kalkedon Yayınları. 2. Binark M.; Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. İstanbul: Kalkedon Yayınları. 3. Binark, M. (2007). Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları 4. Gündüz, U. (2013). Toplumsal Hareketler, Sivil İtaatsizlik ve Sosyal Medya Yansımaları. “ Sosyalleşen Birey” Sosyal Medya Araştırmaları 1. Konya: Çizgi Kitabevi. 5. Tekeli, İ. (2012). Türkiye İçin STK’lar ve Katılımcı Demokrasi Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 6. Toruk, İ. (2008). Gutenberg’ten Dijital Çağa Gazetecilik. İstanbul: Literatürk Yayınları. 7. Tunçay, M. (1998). “ STK’lar ile İlgili Kavramlar”. Tanzimattan Günümüze İstanbul’da STK’lar. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
Okuma148112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1444  4        
ÖÇ2              
ÖÇ353 4 4        
ÖÇ4              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr