Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803003982018ELEKTRONİK DERGİCİLİKSeçmeli365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gelişen teknolojiler kitle iletişim araçlarını da etkilemektedir. Artık “yeni medya” olarak adlandırılan bir dönem yaşanmaktadır. Dergilerde, elektronik ortamda giderek güçlenmektedir. Elektronik dergicilik, gerek yazılı basın yanıyla desteklenerek “online dergicilik” gerekse de sadece elektronik ortamda “dijital dergicilik” kavramlarını doğurmuştur. Bu nedenle elektronik dergilerin gerek haber üretim süreçlerinin gerekse de tasarımsal farklılıkları bağlamında değerlendirilerek, söz konusu bilginin iletişim fakültesi öğrencilerine aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ayşe ÇATALCALI CEYLAN
Öğrenme Çıktıları
11- Öğrenci, elektronik dergiler hakkında bilgi edinir.
22- Öğrenci, Online dergicilik haber ve tasarım bilgisini edinir.
33- Öğrenci, Digital dergicilik haber ve tasarım bilgisini edinir.
44- Öğrenci, Elektronik dergi yapım süreçleri hakkında bilgi edinir.
55- Öğrenci, Yaygın elektronik dergi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde, elektronik dergilerin haber üretim süreçleri ve tasarımsal yaklaşımları üzerinde durulmaktadır. Öğrencilerin söz konusu dergileri, haber ve tasarımsal boyutuyla yönetmeleri ve uygulamalarını sağlamak temel amaçtır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Elektronik dergiler hakkında genel bilgiYokYok
2Elektronik dergilerin temel karakteristik özellikleriYok Yok
3E-dergilerde haber yapım süreçleriYokYok
4E-dergilerde içerik örgüsü nasıl kurulurYokYok
5E-dergilerde haber yazım stilleri ve örneklendirmelerYokYok
6Online dergicilik ve haber örgüsüYokYok
7Dijital dergicilik ve haber örgüsüYokYok
8Ara sınav (vize)
9E-dergilerde tasarımsal süreçler: Tipografi ve Yapı incelemeleriYokYok
10E-dergilerde tasarımsal süreçler: Renk ve boyut incelemeleriYokYok
11E-dergilerde, tasarım ve haber ilişkisiYokYok
12E-dergilerde fotoğraf kullanımıYokYok
13E- dergilerde reklam kullanımıYokYok
14Popüler elektronik dergilerin incelenmesiYokYok
15Popüler kurumsal elektronik dergilerin incelenmesiYokYok
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1- ATLI, Yavuz, YÜCEL, Nurcan, (2016), Hibrit İletişim Teknolojileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.21, s.3, ss. 785-797. 2- DEMİRAY, Uğur, GÜRCAN, Halil İbrahim, (2005), Yayın Etiği Bağlamında Elektronik Yayınlarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Selçuk İletişim: 4:1, ss.1-10. 3- DİZDAR, Erdoğan,(2010), E-Dergilerde Fotoğraf Kullanımının Sayfa Düzenlemesi İlkelerine Dayanarak İncelenmesi ve İzleyici Açısından Etkililiği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kütahya. 4- EROL, Aysun (2009), Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Yayıncılık, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta. 5- GÖÇMEN, Öztürk Pelin, (2018), Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ile Yeni Medya Reklam Tasarımı, STD Aralık, 175-191, e-ISSN: 2149-6595 6- İSPİR, Burçin, Etkileşimli Ortam Yönlendirmeleri İle Dijital İşbirliğinin Sağlanması: Dergilerde QR Kod Kullanımı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 4, 25-42. 7- KEŞ, Yusuf, (2006) Elektronik Dergi Tasarımı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalı, Sanatta Yeterlilik Tezi, Ankara. 8- SEVİNDİK, Orhan, (2016), Dergi Kapak Tasarımlarının Sosyolojik Bağlamda Değerlendirilmesi ve Tecimsel Yönü, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, Kış, Cilt: 1, Sayı: 1, ss. 73-84. 9- SILVA SANTOS, Dora, “The Future of Digital Magazine Publishing”, https://elpub.architexturez.net/system/files/pdf/109_elpub2012.content.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ3              
ÖÇ4              
ÖÇ5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr