Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
11020106T11346FİZİKSEL OSEANOGRAFİSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencinin temel fiziksel oşinografik değişkenleri tanıma, ölçümlerle elde edilen verileri değerlendirme kabiliyeti kazanması amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. H. Baha BÜYÜKIŞIK
Öğrenme Çıktıları
1Fiziksel oşinografik verileri grafiklerle ifade edebilme ve analiz edebilme
2oşinografide kullanılan fizik kanunlarını kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
: Giriş , deniz suyu hal değişkenleri , sıcaklık ve denizdeki değişimi , sıcaklık –salinite analizi , nutrientler ve fizikokimyasal parametrelerin dağılımında karışmanın etkileri , ışık, okyanusların ısı bütçesi ( Stephan , Boltzman kanunu , Wien kanunu , Simpson Penceresi ), ışınım fazlası , ısının kondüksiyonu , buharlaşma , Bowen oranı , oseanografide kullanılan temel fizik kanunları , rüzgarlar , akıntılar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş Deniz suyu hal parametreleri Yoğunluk ,sıcaklık ve tuzluluk ölçümleri Bağıl yoğunluk, indirgenmiş yoğunluk ,spesifik hacım ve geopotansiyel, geopotansiyel mesafe
2 Sıcaklık ve denizdeki değişimleri Dikey sıcaklık dağılımları ve sıcaklığı değiştiren faktörler , akıntı sınırları(cepheleri),divergens ve konvergens
3Sıcaklık – Salinite Analizi T-S Diyagramları T-S Eğrileri geometrisi T-S Eğrilerinden Difüzyon katsayısı veya akıntı hızının hesaplanması
4-Nutrient ve fizikokimyasal parametrelerin dağılımlarında karışmanın etkisi
5Işık Denizde ışığın kalitesi Yansıma ve kırılma (Fresnel kuralı)
6Işık enerjisi, fitoplankton ve fotosentez
7Okyanusların ısı bütçesi Uzaydan ve Gökyüzünden gelen ışınım Geri Işıma (Stephan Boltzman kanunu ,Wien Kanunu , Simpson Penceresi)
8Işınım Fazlası Isının Kondüksiyonu Buharlaşma, Bowen oranı Isı Bütçesi
9Ara Sınav
10El Nino ve La Nina
11Sera Etkisi
12Atmosferik Toz taşınımı ve HNLC Alanları
13 Oseanografide kullanılan temel Fizik Kanunları
14Rüzgarlar ve Akıntılar Rüzgarlar
15Akıntılar (Coriolis kuvveti , Eckman spirali ,Ekman taşınımı , Sürtünme derinliği)
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temperature Salinity Analysis of word ocean waters, Mamayev,O.I.,Elseiver Oceanography series, 11, Elseiver Scientific Publishing Company,NY (1975).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama2714
Rapor Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi3515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1   2 34      
ÖÇ2     232     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr