Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1001003212014SU ÜRÜNLERİ İŞLETMECİLİĞİSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin işletme yönetiminde ekonomiyi kullanabilmeleri hedeflenmektedir. İşletmecilik ile ilgili temel kavramların kavranması, öğrencilerin işletmecilikte kullanılan temel ekonomi prensipleri hakkında bilinçlendirilmesi, tüm mühendislik formasyonlarında gerekli olan işletme planlamasının öğretilmesi, su ürünleri yetiştiriciliği yapılan işletmelerde verimlilik ve performans ölçütlerinin değerlendirilmesinin öğretilmesi ve öğrencilere, su ürünleri işletmelerinde muhasebe ile ilgili önemli analizleri gerçekleştirip değerlendirebilme becerilerini kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dilek EMİROĞLU Doç. Dr. M. Tolga Tolon
Öğrenme Çıktıları
1İşletmecilik ile ilgili temel kavramları ve işletmecilikte kullanılan temel ekonomik prensipleri öğrenip su ürünleri işletmelerinde bu temel prensiplerden yararlanarak işletmenin varlığını sürdürebilmesi ve karlılığını yükseltebilmesi açısından gerekli hesapları yapabilme
2Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan işletmelerde kayıt tutma yöntemlerinin kavranılarak bilanço, gelir-gider tablosu oluşturulması öğrenilerek oluşturulan bu tablolardan kazanılan analiz yeteneği ile işletme verimliliğini ve performansını değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletme ekonomisine giriş ve su ürünleri sektörüne uygulanması, işletmelerin sınıflandırılması, işetmecilikte kullanılan temel prensipler, işletmelerde karar alma, ikame prensibi, azalan verim prensibi, eş marjinal gelir prensibi hesaplamaları, akuakültür işletmelerinde planlama, verimlilik, su ürünleri işletmelerinde bilanço, gelir-gider tablosu hesaplamaları ve bu tabloların analiz edilerek yorumlanması, akuakültür işletmelerinde net çiftlik geliri hesabı, brüt ve net hasıla, işletme ve girişimci karının hesaplanması, verimlilik, rantabilite, üretim maliyeti, vb. hesapların yapılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Su ürünleri işletmeciliğine giriş, işletmelerin sınıflandırılması, azalan verim prensibi
1İşletmecilikte kullanılan ikame prensibi ve eş marjinal gelir prensibi
2Azalan verim prensibi, ikame prensibi, azalan verim prensibi uygulamaları
3Eş marjinal gelir prensibi uygulamaları
4Akuakültür işletmelerinde fiziksel planlama birimleri
5Ara sınav
6Akuakültür işletmelerinde kullanılan kimi kayıt yöntemleri ve bilanço hesabı
7Bilanço uygulaması
8Akuakültür işletmelerinde gelir-gider kalemleri
9İşletmede gelir-gider tablolarının oluşturulması, bilanço ve gelir-gider tablolarından işletmeye yönelik yorumlar yapılabilmesi için gerekli hesaplamalar
10Gelir-gider analizi uygulaması
11Akuakültür işletmelerinde üretim maliyetleri uygulaması
12Akuakültür işletmelerinde verimlilik, karlılık tanımlamaları ve hesaplamaları
13Akuakültür işletmelerinde verimlilik, karlılık hesaplamaları uygulaması
14Akuakültür işletmelerinde su ürünlerine yönelik üretim maliyetleri
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Waugh, G. 1980. Management of fisheries . University of New South Wales Puplishing. Daft, R.L. and Marcic, D., 2009.Understanding Management. ISBN 10:0324581785. USA. Sabuncuoğlu, Z. ve Tokol, T. 2001. İşletme . ISBN: 9758606034,9789758606030. Ezgi Yayınları. Can, H., Tuncer, D., Ayhan, D., Y.1990. Genel İşletmecilik Bilgileri. ISBN:975751506X,9789757515067.Adım Yayıncılık. James Meade, 1989. Aquaculture Management. ISBN: 0412077116, 9780412077111. Springer.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)85
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1   4 454   5 
ÖÇ2             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr