Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1001004152014TÜRKİYE SULARISeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Türkiye ve sularının coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik özellikleri ile genel su kalitesi öğrenebilmesini sağlamaktır. Ayrıca coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik bilgileri değerlendirebilme yeterliliğine ulaşabilmesini ve küresel iklim değişimlerinin Türkiye sularına etkisini kavrayabilmesi için gerekli bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Hasan M. SARI, Doç.Dr. Ayşe TAŞDEMİR
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye’nin coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik özelliklerini öğrenmek
2Türkiye akarsu havzalarının ve göllerinin özelliklerini öğrenmek
3Coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik bilgilerin değerlendirilmesini öğrenmek
4Küresel iklim değişimi kavramını anlamak ve Türkiye sularına etkisini öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye’nin Coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik özellikleri. Türkiye akarsuları ve gölleri göllerinin tanınması. Coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik bilgilerin değerlendirilmesi. Küresel iklim değişimlerinin Türkiye sularına etkisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Türkiye’nin coğrafik özellikleri
1Türkiye’nin jeomorfolojik özellikleri
2Türkiye’nin jeomorfolojik özellikleri
3Türkiye akarsu drenaj alanları
4Türkiye akarsu drenaj alanları
5Türkiye akarsu drenaj alanları
6Türkiye akarsu drenaj alanları
7Ara Sınav
8Türkiye akarsu drenaj alanları
9Türkiye akarsu drenaj alanları
10Türkiye gölleri
11Türkiye gölleri
12Coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik bilgilerin değerlendirilmesi
13Coğrafik, hidrolojik ve jeomorfolojik bilgilerin değerlendirilmesi
14Küresel iklim değişimlerinin Türkiye sularına etkisi
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları Saraçoğlu, H. 1990. Bitki Örtüsü, Akarsular ve Göller. Milli Eğitim Bakanlığı Yayını no. 177. Ankara. Munsuz, N., Ünver, İ., Çaycı, G., 1999. Türkiye Suları. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi yayın No. 1305. Ankara. Atalay, İ. 1987. Türkiye Jeomorfolojine Giriş. Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayın No. 9. İzmir. Erinç, S., Ertek, A., Güneysu, C. 2000. Jeomorfoloji I. DER Yayınları İstanbul. Erinç, S., Ertek, A., Güneysu, C. 2000. Jeomorfoloji II. DER Yayınları İstanbul. Atalay, İ. 1986. Uygulamalı Hidrografya. Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayın No. 38. İzmir. Usul, N. 2008. Mühendislik Hidrolojisi. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11010
Bireysel Çalışma5420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15 32  3534  4
ÖÇ23 32  55334 3
ÖÇ3      45334 5
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr