Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1001004182014BİYOLOJİK OSEANOGRAFİK SÜREÇLERSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Pelajik ve bentik kommüniteleri de kapsayacak şekilde denizlerdeki biyolojik süreçlerin nasıl işlediğini anlatmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Meltem Boyacıoğlu
Öğrenme Çıktıları
1denizlerdeki plankton ve nutrientlerin dağılımını anlatmak
2Denizlerin kimyasal kompozisyonunu anlatmak
3Partiküle materyallerin primer oluşumu anlatmak
4Heterotrofik süreçleri anlatmak
5Plankton beslenmesini ve üretimini anlatmak
6Denizlerdeki biyolojik döngüleri anlatmak
7Bentik komüniteleri anlatmak
8Oseanografi ve balıkçılık arasındaki ilişkiyi anlatmak
9Biyolojik oseanografide karşılaşılan bazı kirleticilerle ilgili problemlerin neler olduğunu anlatmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1- Taksonomik , çevresel ve büyüklüklerine göre plankton grupları. Konumsal dağılım, çeşitlilik, bölgesel dağılım, vertikal dağılım, plankton kominitelerindeki temporal değşiklikler, plankton dağılımına rastlantısal ve konumsal olarak etki eden bazı süreçler 2- Deniz suyu, fitoplankton, zooplankton, partikül ve çözünmüş, organik materyaller, 3- Partiküle materyallerin primer oluşumu; ototrofik süreçler denizdeki ışık ortamı, fotosentezde ışığın etkisi, fotosentezde nutrient ve sıcaklığın etkileri ve fitoplanktonun büyüme gereksinimi, fotosentez ve deniz fitoplantonun büyümesi, nutrient alınım kinetiği, kemosentez 4- Heterorofik süreçlerde organik substratların orjini, heterotofik alınım 5- Plankton beslenme prosesleri, filtreleme oranı, av seçimi, plankton kominitesini etkileyen bazı termodinamik ilişkiler, zooplantonun besin ihtiyacı, üretimin ölçümü 6- Biyolojik döngüler kapsamında plankton yaşam döngüsü, organik karbon ve enerji döngüleri,inorganik döngüler, besin zinciri içinde organik bileşiklerin transferi 7- Bentik komüniteler kapsamında bentik organizmların dağılımı, kimyasal kompozisyon, bentik ototrofik prosesler, bentik üretim beslenme prosesleri, populasyonun büyümesi ve üretim, komünite mekanizması 8- Oseanografi ve balıkçılıkta; Larval balık yaşamı, juvenil balık yaşamı, balık gelişimi, balıkçılık yönetimi ve bazı bakış açıları 9- Deniz kirliliğine ilşkin bazı genel düşünceler, izleme programları, kirleticilere karşı organizmaların metabolik cevabı, kirleticilerin, ekolojik etkilerine deneysel yaklaşımlar, deniz kirliliğinin spesifik örneklerinin bir özeti
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Plankton grupları ve dağılımına etki eden faktörler
2Deniz suyu, fitoplankton, zooplankton, partikül ve çözünmüş, organik materyaller
3Partiküle materyallerin primer oluşumu
4Denizlerde heterotofik süreçler
5Plankton beslenme prosesleri
6Denizlerdeki biyolojik döngüler
7Bentik kommüniteler
8Ara sınav
9Oseanografi ve balıkçılık, balıkçılık yönetimi ve bazı bakış açıları
10Biyolojik oseanografide karşılaşılan bazı problemler
11Deniz kirliliğine ilşkin bazı genel düşünceler
12Kirleticilerin ekolojik etkilerine deneysel yaklaşımlar, deniz kirliliğinin spesifik örneklerinin bir özeti
13İzleme programları
14Kirleticilere karşı organizmaların metabolik cevabı
15Ödev Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Biological Oceanographic Processes .(Third. Editon.Timothy R. Parsons. Masayuki Takahashi and Barry Hargrave). Oseanoloji Book.(Ahmet Kocataş)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14114
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma3412
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr