Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1302007902015CURRENT ISSUES IN LOGISTICS MANAGEMENTSeçmeli355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
• Lojistik planlama ve kontrol süreçlerinin tanımlanması • Etkin bir lojistik planlama için gerekli matematiksel modelleme tekniklerinin kullanılabilirliğinin sağlanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Lojistik ve tedarik zinciri kavramlarının önemini anlayabilmek
2Mevcut lojistik sistemlerini kritik bir gözle değerlendirebilmek, eksiklerini görerek, daha iyi zincir ve sistemlerin tasarımını yapabilmek
3Ekonomik büyümede lojistik ve tedarik zincirinin rolünü açıkla
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste tedarik zinciri, lojistik, satın alma, üretim planlama, envanter yönetimi, büyük mağazacılık, dağıtım, müşteri konuları ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Lojistik ve Tedarik Zinciri
2Nihai Müşterinin Tedarik Zinciri İçindeki Yeri
3Değer ve Lojistik Maliyeti
4Değer ve Lojistik Maliyeti
5Uluslararası Lojistik Yönetimi
6Tedarik Etme Süresi Sınırının Yönetilmesi
7Tedarik Zincirinin Planlanması ve Kontrolü
8Tedarik Zincirinin Planlanması ve Kontrolü
9Çevik Tedarik Zinciri
10Ara Sınav
11Tedarik Zincirinin Entegrasyonu
12Tedarik Zincirinin Entegrasyonu
13Satın alma ve Tedarik İlişkisi
14Satın alma ve Tedarik İlişkisi
15Lojistiğin Geleceği
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Stock , James and Lambert, Douglas (1993). Strategic Logistics Management, 4th edition, Higher Education -M. Lambert, Douglas, Stock, James R. and Ellram Lisa M. (1997). Fundamentals of Logistics Management
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Proje Hazırlama428
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15555555555
ÖÇ25453554554
ÖÇ35555555355
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr