Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBO403TÜRK MÜZİĞİ'NDE ÇOK SESLİLİK UYGULAMALARI ISeçmeli472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Müziğinde Çokseslilik Uygulamaları I dersinin amacı, makamsal ezgilerin armonilenebilmesi için gerekli temel kavramları öğretilmesi ile öğrencilere makamsal ezgileri armonileme becerisinin kazandırılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Sıtkı Bahadır Tutu
Öğrenme Çıktıları
1Türk Müziğinde kullanılan aralıkları tanıyabilme ve sınıflandırabilme
2Beş-Dört uygularını tanıyabilme ve sınıflandırabilme
3Dörtlü armonide yasak olan armonik hareketleri tanıyabilme
4Uyumlu beş-dört uygularını kullanarak makamsal ezgileri armonileme becerisi
5Uyumsuz uyguların dörtlü armonideki durumunu kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dörtlü armonide, aralık ve uyguların çeşitli özellikleri ile hareketlerini, yazılı ve işitsel olarak tanıma çalışmaları Makamsal dizi dereceleri üzerinde beş-dört uygularını oluşturma ve bağlama çalışmaları Uyumlu beş-dört uygularını kullanarak, bas partisinde verilen makamsal ezgileri armonileme çalışmaları Dörtlü armonideki uyumsuz uyguları çözme çalışmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk Müziğinde Aralıklar: “Armoni Aralıklarının Etkilerine Göre Tanımlanmaları”.Öğretim üyesinin sunumu
2Makamsal Dizi: “Makamsal Dizilerin Genişlemeleri”, “Dizide Dereceler ve İşlevleri”Öğretim üyesinin sunumu
3Üç Sesli Beş-Dört Uyguları: “Uyguların Etkilerine Göre Tanımlanmaları”,“Armoni Partilerinin Düzen ve Sıralanımları”, “Ses Katlamalarına İlişkin Kurallar”, “Uyguların Çevrilmeleri”, “Uyguların Sayılarla İfade Edilmesi”, “Uyguların Durum Değiştirmeleri”Öğretim üyesinin sunumu
4Dörtlü ArmonideYasak Armonik Hareketler: “Yasak Olmayan Düz Sekizliler”Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
5Beş-Dört Uygularının Bağlantıları: “Kök Halindeki Uyguların Bağlanmaları”.Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
6“Birinci Çevrim (Beş-İki) Uygularının Kök Uyguları ve Birbirleriyle Bağlanmaları”Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
7“İkinci Çevrim (Yedi-Dört) Uygularının Bağlantılarda Kullanılmaları”Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
8ARA SINAV
9Uyguya Yabancı Notalar: “Geçit Notaları”, “İşleme Notaları”, “Kaçak Notalar”, “Öncü Notalar”, “Abanma Notaları”.Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
10Kök, Birinci Çevrim ve İkinci Çevrim Uygularını Kullanarak Bas Partisinde Verilen Ezgiyi Çok Seslendirme ÇalışmalarıÖğrencilerin uygulama çalışmaları
11Kök, Birinci Çevrim ve İkinci Çevrim Uygularını Kullanarak Bas Partisinde Verilen Ezgiyi Çok Seslendirme ÇalışmalarıÖğrencilerin uygulama çalışmaları
12Kök, Birinci Çevrim ve İkinci Çevrim Uygularını Kullanarak Bas Partisinde Verilen Ezgiyi Çok Seslendirme ÇalışmalarıÖğrencilerin uygulama çalışmaları
13Uyumsuz Uyguların Armonide Kullanılmaları: “Üç Sesli Uyumsuz Uygular”, “Uyumsuz Uyguların Çözülmeleri”, “Dört Sesli Yedili Uygular ve Çözülmeleri”.Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
14Armonik Güçlü (Üçüncü Derece) Yedili Uygusu ve ÇözülmesiÖğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
15“Birinci Çevrim ve Çözülmesi”, İkinci Çevrim ve Çözülmesi”, “Üçüncü Çevrim ve Çözülmesi”.Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mehmet Tevfik Tutu, Sıtkı Bahadır Tutu. Dörtlü Armoni ve Türk Müziğine Uygulanışı, İzmir, 1999. Kemal İlerici. Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi, Ankara,1981. Necdet Levent. Dörtlü Armoni, İzmir, 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Rehberli Problem Çözümü7214
Bireysel Çalışma717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Okuma212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ155      
ÖÇ255      
ÖÇ355      
ÖÇ455      
ÖÇ555      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr