Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBO404TÜRK MÜZİĞİ'NDE ÇOK SESLİLİK UYGULAMALARI IISeçmeli482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Müziğinde Çokseslilik Uygulamaları II dersinin amacı, makamsal ezgilerin armonilenmesi becerisinin öğrencilere kazandırılmasıdır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Sıtkı Bahadır TUTU
Öğrenme Çıktıları
1Kalışları tanıyabilme, sınıflandırabilme ve oluşturabilme
2Seslerin uygusal işlevlerinin makamsal çerçevede kavranması
3Uyumsuz aralık ve uyguları tanıyabilme ve çözebilme
4Makamsal ezgileri armonileme becerisi
5Geçkileri tanıyabilme ve armonileme becerisi
6Tonal özellikler gösteren makamsal ezgileri armonileme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kalışların armonik özelliklerini, yazılı ve işitsel olarak tanıma ve de kalış oluşturma çalışmaları Uyumsuz uyguları kullanma ve çözme çalışmaları Makamsal ezgileri armonileme çalışmaları Geçkileri armonik açıdan yorumlama çalışmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kalışlar: “Tam Kalış”, “Armonik Güçlü Yedili Uygusunun Tam Kalışta Kullanılması”.Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
2“Yarım Kalış ve Güçlünün Armonik Güçlüsü”, “Güçlünün Armonik Güçlü Yedili UygusununYarım Kalışta Kullanılması”, “Asma Kalış”, “Katlı Kalış”.Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
3Seslerin Uygusal İşlevleri ve Çeşnilerin Armonilenmeleri: “Soydaş, Benzeş ve Soydışı Uyguların Oluşumu ve de Çeşnilerin Armonilenmesinde Kullanımı”.Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
4Yedili Uyguların Çeşnilerin Armonilenmesinde Kullanımı: “Yedili Uyguların Oluşumları ve Çözülmeleri”.Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
5Makamsal Ezgilerin Armonilenmeleri: “Ezgilerin Armonilenmesinde İzlenecek Yol ve Aşamalar”, “Tek Çeşnili Ezgilerin Çokseslendirilmesi”.Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
6“Birden Çok Çeşni İçeren Ezgilerin Çokseslendirilmesi”, “Sekizlinin Yanlış İlişkisi ve Ezgilerin Armonilenmesinde Sergilediği Görünüm”.Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
7Makamsal Ezgileri Armonileme ÇalışmalarıÖğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
8ARA SINAV
9Geçkilerin Armonik YapılanmasıÖğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
10Geçkilerin sınıflandırılarak incelenmesiÖğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
11“Ödünç Uygular”, “Geciktirme”, “Uzatma”Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
12“Beş Sesli Uygular”Öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
13Tonal Özellikler Gösteren Makamsal Ezgilerin ArmonilenmesiÖğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
14Makamsal Ezgileri Armonileme ÇalışmalarıÖğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
15Makamsal Ezgileri Armonileme ÇalışmalarıÖğretim üyesinin sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mehmet Tevfik Tutu, Sıtkı Bahadır Tutu. Dörtlü Armoni ve Türk Müziğine Uygulanışı, İzmir, 1999. Kemal İlerici. Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi, Ankara,1981. Necdet Levent. Dörtlü Armoni, İzmir, 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Rehberli Problem Çözümü7214
Bireysel Çalışma717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Okuma212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ155      
ÖÇ255      
ÖÇ355      
ÖÇ455      
ÖÇ555      
ÖÇ655      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr