Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO303TASAVVUFİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ISeçmeli352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere Din dışı formların yanında dinî müzik formlarının da bilgilerini vererek uygulamalı eserler seslendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ufuk Demirbaş- Tolga Meriç
Öğrenme Çıktıları
1Öncelikle dinî formların genel bilgilerini gözden geçirmek.
2Örnek eserlerle dinî formların karşılaştırmalı analizini yapmak.
3Analizler sonucunda elde edilen verilerle dinî formların detaylı bilgilerini öğrencilere aktarmak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk müziği içerisinde yer alan din dışı formların yanı sıra dini formların içeriğinin ve uygulamalarının öğrencilere aktarılmasını sağlamak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel olarak dini formları hakkında öğrenciler bilgilendirilir.
2Genel olarak dini formları hakkında öğrenciler bilgilendirilir.
3Günümüzde artık neredeyse icrâ edilmeyen dinî formların özellikleri öğrencilere aktarılır.
4Dini formlarıdan Mirâciye formu hakkında öğrencilere genel bilgiler verilir.
5Arşivimizde yer alan Mirâciye formuna ait kayıtlar öğrencilere dinletilir.
6Bu bilgiler doğrultusunda öğrencilerle birlikte Mirâciye formu uygulamalı olarak icrâ edilir.
7Bu bilgiler doğrultusunda öğrencilerle birlikte Mirâciye formu uygulamalı olarak icrâ edilir.
8Ara Sınav
9Hz. Mevlâna ve onun felsefesi hakkında öğrencilere bilgi aktarılır.
10Mevlevilik ve Semâ hakkında öğrencilere genel bilgiler verilir.
11Dini formlardan Mevlevi Âyinleri hakkında öğrencilere genel bilgiler verilir.
12Arşivimizde yer alan Mevlevi Âyinlerine ait kayıtlar öğrencilere dinletilir.
13Bu bilgiler doğrultusunda öğrencilerle birlikte Mevlevi Âyinleri uygulamalı olarak icrâ edilir.
14Bu bilgiler doğrultusunda öğrencilerle birlikte Mevlevi Âyinleri uygulamalı olarak icrâ edilir.
15Genel tekrar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kaynakları; ses kayıtları ve yazılı belgelerden, kütüphanemizde bulunan arşiv kaynakları. Türk Mûsıkî Sanatı hakkında hazırlanmış nazariyat kitapları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Performans12112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ144  44 4
ÖÇ244  44 3
ÖÇ344  44 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr