Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO307SANAT TARİHİ ISeçmeli352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Toplumların tarihi süreç içinde biriktirdikleri maddi ve manevi ürünlerin tarihsel arka planını ortaya koymak ve Türkiye sanat tarihi üzerinde genel bir birikim sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. F. Reyhan Altınay
Öğrenme Çıktıları
1Sanat ve Türkiye sanatı kavramlarının tanımlanması
2Anadolu da tarih öncesi yaşamış kültürler hakkında bilgi verilmesi
3Selçuklu ve İslâm sanatı hakkında bilgiler verilmesi ve sanat tarihi kapsamında yerinin belirtilmesi
4Osmanlı sanatı hakkında bilgiler verilmesi ve sanat tarihi kapsamında yerinin belirtilmesi
5Türkiye de batılılaşmanın sanat alanındaki etkileri ve Türkiye sanatının genel bir tarihi perspektif içinde değerlendirilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin içeriğine uygun olarak çeşitli sanat tarihi, arkeoloji ve etnografya müzelerinin öğrenciler ile uygulamalı olarak incelenmesi.
Dersin İçeriği
Sanat ve Türkiye sanatı kavramlarının tanımlanması, Anadolu'da tarih öncesi kültürlerin neler olduğu hakkında bilgilerin verilmesi, Anadolu sanatı, Selçuklu ve İslâm sanatı, Türkiye'deki Türk - İslâm sanatının neler olduğunun açıklanması, Osmanlı sanatının gelişim basamakları; mimari ve diğer sanatlar hakkında bilgilerin verilmesi, Türkiye'de Batılılaşmanın sanat alanındaki etkilerinin açıklanması gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sanat ve kültür kavramları açıklanarak sanat tarihi alanındaki temel kaynaklar tanıtılacaktır
2Sanat ve kültür kavramları açıklanarak sanat tarihi alanındaki temel kaynaklar tanıtılacaktır
3Türkiye Sanatı kavramı eksen alınarak sanat tarihi alanında Türkiye sanatının konumu hakkında bilgiler verilecektir
4Türkiye Sanatı kavramı eksen alınarak sanat tarihi alanında Türkiye sanatının konumu hakkında bilgiler verilecektir
5Anadolu'da tarih öncesinde yaşamış kültürlerin kronolojik ve coğrafi sınırları hakkında bilgiler verilecektir.
6Anadolu'da tarih öncesinde yaşamış kültürlerin kronolojik ve coğrafi sınırları hakkında bilgiler verilecektir.
7Sanat tarihi kapsamında Yunan sanatı ,Hellenistik Çağ sanatı ve Roma Çağı sanatı hakkında bilgiler verilecektir
8Ara sınav
9Türkiye'de Hristiyan Çağı sanatına ilişkin genel bilgiler verilecektir
10Türkiye'de Hristiyan Çağı sanatına ilişkin genel bilgiler verilecektir
11Selçuklu dönemi sanatı hakkında bilgiler verilerek, İslâm sanatının özelliklerine ilişkin genel bilgiler verilecektir.
12Selçuklu dönemi sanatı hakkında bilgiler verilerek, İslâm sanatının özelliklerine ilişkin genel bilgiler verilecektir.
13Osmanlı toplum yapısı ve sanat karakteristikleri hakkında genel bilgiler verilecektir
14Osmanlı toplum yapısı ve sanat karakteristikleri hakkında genel bilgiler verilecektir
15Genel tekrar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğan Kuban, 100 Soruda Türkiye Sanat Tarihi, 4. Baskı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1981. C.E. Arseven, Türk Sanatı Tarihi, İstanbul, 1970
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Sözlü Sınav111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)51
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ12   23 4
ÖÇ22   23 4
ÖÇ32   23 4
ÖÇ4    23 4
ÖÇ5    23 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr