Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO315PİYANO ISeçmeli352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin gerek eğitmen gerekse icracı olarak alanında yetkin insanlar olarak yetişmesi, Okullarda ve kurumlarda geleneksel ve uluslar arası müzikte bilgi becerisini aktarabilmesi, kültürel mirasımızı bestecilerimizin eserlerini çalarak doğru bir şekilde,yapıcı yönde, gerek akademik kurumlarda gerekse toplumsal eğitim kurum ve kuruluşlarında gelecek nesillere aktarması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Nuri Mahmut-Orhan Mutluşahinoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Piyanoyu fiziksel ve teknik anlamda hakim olabilme, tanıyabilme.
2Çift el kordinasyonu sağlayabilme ve bağımsız kullanabilme.
3Legato-Staccato kullanımını ve ifade gücünü geliştirebilme.
4Sonariteyi koruyabilme.
5Gürlük terimlerini uygulayabilme Metronomu koruyabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uluslararası müzikte kullanılan Piyano çalgısı üzerine bilgi, beceri kazanma, Geleneksel kültür içerisinde geleneksel müziklere bakış açısını geliştirip, çalgının teknik gücünü kullanarak temel piyano zeminini oluşturarak uygulamalı olarak müzik eğitiminde kullanma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Piyanoda oturma düzeni, parmaklar ve kolların duruşu, hareketi ile ilgili teknik çalışmalar Piyano Eğitimi Ders Notları kitabından 1. ve 2.Etüt
2Beyer Etüt 12-13-15
3Piyano Eğitimi Ders Notları Kitabından Yağmur – İki Türkü
4Piyano Eğitimi Ders Notları Kitabından - Neşeli Beyer Etüt 18
5Piyano Eğitimi Ders Notları Kitabından Waltzing Elephants - Beyer Etüt 16
6Beyer Etüt 17 - Piyano Eğitimi Ders Notları Kitabından Song Of Brotherhood
7Beyer Etüt 22-23 / Do majör ve La minör iki oktav Gam (Sekizlik: 60)
8Ara sınavlar
9Beyer Etüt 23-24-25
10Piyano Eğitimi Ders Notları Kitabından Jump and Slide - Raindops On The Windowpane
11Beyer Etüt 29 - Piyano Eğitimi Ders Notları Kitabından Alouette Fa majör Gam
12Piyano Eğitimi Ders Notları Kitabından Lightly Row - Beyer Etüt 31
13Piyano Eğitimi Ders Notları Kitabından Sing Bird Sing - Blow The Man Down
14Beyer Etüt 45-46 Sol majör Gam
15Piyano Eğitimi Ders Notları Kitabından Ode To Joy - New World Symphony
16Final (J.S.Bach No.1 Menutte) (Dörtlük: 92)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Piyano,Metronom, Metotlar,Etüt kitapları,Cd ve benzeri materyal
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Gözlem326
Alan Çalışması313
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Performans111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1 434 444
ÖÇ2 434 444
ÖÇ3 434 444
ÖÇ41434 445
ÖÇ51434 444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr