Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO306TASAVVUFİ TÜRK HALK MÜZİĞİ IISeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tasavvufî Halk Müziği” adlı dersin amacı; geleneksel Türk müziği kapsamında “Tasavvufi halk edebiyatı” ve “tasavvufi halk müziği” türü olarak bilinen; kökenleri en eski Türk topluluklarının dinsel ve törensel uygulamalarına dayanan tarihsel, kültürel ve müziksel değerlerimizin tanıtılması, incelenmesi, araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Yaltırık
Öğrenme Çıktıları
1Geleneksel Türk müziği kapsamında “Tasavvufi halk edebiyatı” ve “tasavvufi halk müziği” türü kavramlarının tanımlanması; alana ilişkin temel kaynakların tanıtılması
2Tasavvuf ve müzik ilişkisinin açıklanması; İslâmiyet öncesi Türklerde tasavvuf düşüncesi hakkında bilgiler verilmesi
3Anadolu inançlarında müziğin yeri ve konumunun açıklanması; Yahudi, Hıristiyan topluluklarla diğer inanç biçimlerinde müzik olgusunun incelenmesi
4Türk halk müziğinde tasavvuf olgusunun sözlü kültür ürünlerine ne şekilde yansıdığı hakkında bilgiler verilmesi; örnek eserlerin incelenmesi ve seslendirilmesi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin içeriğine uygun olarak ülkemizde yaşayan dinsel müzik geleneklerinden; Alevi – Bektaşi topluluklar, Tahtacı, Melami, Kadiri vb. geleneksel ve kültürel toplulukların müzik uygulamalarına katılarak gözlemler ve kayıtlar yapılmak suretiyle alan bilgilerinin pekiştirilmesi mümkündür.
Dersin İçeriği
Tasavvufi halk müziği türü kapsamında alana ilişkin temel kavramların tanıtılması; tasavvuf ve müzik ilişkisinin açıklanması, İslâmiyet öncesi ve sonrası Türklerde inanç bağlamında müzik olgusunun incelenmesi; âşıklık geleneği bağlamında tasavvufi halk müziği türlerinden; nefesler, ilahiler, deyişler, semahlar, tatyanlar vb. gibi türlerin incelenmesi ve bu alana özgü dağarın örneklerinin uygulatılarak öğretilmesi dersin içeriğini oluşturur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anadolu sahasından derlenen ilahiler, nefesler, tatyanlar, deyişler ve semahlar hakkında türsel özelliklerin açıklanması; bu türlere ilişkin örneklerin dinletilmesi, seslendirilmesi.
2Anadolu sahasından derlenen ilahiler, nefesler, tatyanlar, deyişler ve semahlar hakkında türsel özelliklerin açıklanması; bu türlere ilişkin örneklerin dinletilmesi, seslendirilmesi.
3Trakya sahasından derlenen ilahiler, nefesler, deyişler ve semahlar hakkında türsel özelliklerin açıklanması; bu türlere ilişkin örneklerin dinletilmesi, seslendirilmesi.
4Trakya sahasından derlenen ilahiler, nefesler, deyişler ve semahlar hakkında türsel özelliklerin açıklanması; bu türlere ilişkin örneklerin dinletilmesi, seslendirilmesi.
5Nefesler, semahlar, gülbanklar, dualar ve tercemanlar hakkında bilgiler verilerek, örneklerin tanıtılması
6Nefesler, semahlar, gülbanklar, dualar ve tercemanlar hakkında bilgiler verilerek, örneklerin tanıtılması
7Genel Tekrar
8Ara Sınav
9Tasavvufî halk müziği alanına Anadolu ve Trakya sahalarında kaynaklık eden başlıca kaynak kişilerin tanıtılması
10Tasavvufî halk müziği alanına Anadolu ve Trakya sahalarında kaynaklık eden başlıca kaynak kişilerin tanıtılması
11Tasavvufî halk müziği alanına Anadolu ve Trakya sahalarında kaynaklık eden başlıca yazılı ve basılmış kaynak eserlerden; cönkler, mecmualar ve diğer yayınların tanıtılması
12Tasavvufî halk müziği alanına Anadolu ve Trakya sahalarında kaynaklık eden başlıca yazılı ve basılmış kaynak eserlerden; cönkler, mecmualar ve diğer yayınların tanıtılması
13Tasavvufî halk müziği alanına ilişkin olarak alandan yapılmış duysal – görsel kayıtların dinletip izlettirilerek, konuya ilişkin örneklerin pekiştirilmesinin sağlanması.
14Tasavvufi halk müziği türünün “geleneksel Türk müziği” kapsamında yerinin ve öneminin belirtilmesi, diğer müzik türleri içindeki kültürel ve müziksel konumunun belirtilmesi.
15Genel Tekrar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık, Tasavvufî Halk Müziği (İlahiler, Nefesler, Tatyanlar, Deyişler, Semahlar & CD) TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Sözlü Sınav111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)61
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ13   43 4
ÖÇ22   43 4
ÖÇ3 2  43 4
ÖÇ42   43 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr