Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO310TÜRK HALK OYUNLARI IISeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Halk Oyunları içinde yer alan 9/2, 9/4, 9/8 (3+2+2+2), (2+2+2+3), (2+2+3+2) lik ritim yapısına sahip erkek, kadın ve karma ( kadın, erkek) zeybek oyunlarının geleneği, gelenek içerisindeki hareket ve ezgi yapısının kavranmasını sağlamak. Bu yapıdaki oyunların geleneği dikkate alınarak, sahne ve sanatsal yaratılar üretimine katkıda bulunmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Department Lecturers
Öğrenme Çıktıları
1Dersin amaç bölümünde belirtilen konularda teorik bilgi edinebilme.
2Ağır zeybek oyun türü adımlarını uygulamalı öğrenme ve hatırlayabilme.
3Tekrarlanan adımları içselleştirerek uygulayabilme.
4Hareketi kendi bedenine aktarmayı tasarlayabilme.
5Zeybek oyunlarını gösterebilme, sahneye uyarlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Zeybeklik geleneği ve bu geleneğe ait oyunlar hakkında geniş bilgi, Muğla Zeybek oyun repertuarından 12 oyun, saha çalışmalarında tespit edilen 1 zeybek oyununun Türk Halk Oyunları repertuarına kazandırılma aşamaları, sahneleme uygulamaları, zeybek oyun repertuarından yararlanarak zeybek türünde yeni oyunlar oluşturmaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, önemi ve kurallar Tanışma
29/4 lük (3+2+2+2) kadın zeybek oyunlarının tanıtımı Belgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
3Kentli ve kırsal kesimli kadın zeybek oyunlarının uygulamalarıBelgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
49/4 lük (2+2+3+2), (2+2+2+3) kadın zeybek oyunlarının tanıtımıBelgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
5Kentli ve kırsal kesimli kadın zeybek oyunlarının uygulamalarıBelgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
69/4 lük (3+2+2+2) Kentli ve kırsal kesimli erkek Zeybek oyunlarının tanıtımıBelgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
79/4 lük (3+2+2+2) Kentli ve kırsal kesimli erkek Zeybek oyunlarının uygulamaları.Belgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
8Ara SınavBelgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
99/4 lük karma( kadın- erkek) zeybek oyunlarının tanıtımı.Belgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
109/4 lük karma( kadın- erkek) zeybek oyunlarının uygulamaları.Belgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
119/4 ‘lük karma( kadın- erkek) zeybek oyunlarının tanıtımı.Belgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
129/4 ‘lük karma( kadın- erkek) zeybek oyunlarının uygulamaları.Belgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
139/2 ‘lik erkek zeybek oyunlarının tanıtımı.Belgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
149/2 ‘lik erkek zeybek oyunlarının uygulamaları.Belgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
15Öğrenilen zeybek oyunlarının yerelliği konusunda uygulamalar.Belgelerle Zeybek öğreniyorum Muğla ve Bodrum I,II VCD leri, Ayrıca Muğla’da yapılan saha çalışmalarında elde edilen görüntü destekli oyun öğrenimi.
16Final: Genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kaynak: DERS KİTABI: YARDIMCI KİTAPLAR: AKDOĞU, Onur, “Bir Müzik Türü Olarak Zeybek ve Alt Türleri”, Zeybekler Sempozyumu Bildirileri, Muğla, 2002 ARSUNAR, Ferruh, Batı Anadolu’da Zeybekler ve Zeybek Oyun Havaları, Basılmamış, 1953 ASAF Seyfettin - Asaf Sezai, Yurdumuzun Nağmeleri, Yayına Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. F. Reyhan Altınay, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, 2008 AVCI, Ali Haydar, “Bir Sosyal isyancılık Kurumu: Zeybeklik ve Zeybekler”,Folklor Edebiyat Dergisi, Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara, 1997 Belgelerle Zeybek öğreniyorum AYDIN, DENİZLİ, MUĞLA, BODRUM, İZMİR VCD’ leri Servet kasetçilik AVCI, Ali Haydar, Zeybeklik ve Zeybekler Tarihi, E Yayınları, İstanbul BÖLÜKBAŞI, Rıza Tevfik, “Raks Hakkında”, Nevsal-i Afiyet Sehname-i Tıbbi, İstanbul, 1900 DEMİRSİPAHİ, Cemil, Türk Halk Oyunları, , Türk Tarihi Kurumu Basımevi. I. Baskı, Ankara 1975 HAKALMAZ, Orhan, Ege Bölgesi Ağır Zeybekleri, Kitap Matbaası, İstanbul HOBSBAWM, Eric J., “Eşkıyalar”, Folklora Doğru Dergisi, Boğaziçi KARADEMİR, Abdurrahim, “Dünden Bugüne Zeybekler ve Dansları”, Efeler, Taşkın Matbaası, Aydın, 1991 KARADEMİR,Abdurrahim”Zeybek Dansları” Halk Bilim Araştırmaları I. Kitap Özener Matbası İstanbul 2003 ÖZBİLGİN, M. Öcal, Zeybeklik Kurumu ve Zeybek Oyunları, Doktora Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, 2003 ÖZBİLGİN, M. Öcal, Türk Halk Oyunlarında Tür ve Biçim Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, 1994 ŞAPOLYO, Enver Benhan, “Efe, Zeybek, Kızan, Yaşayışları ve Adetleri”, Türk Yurdu Dergisi, İstanbul, 1954 Meydan Larousse , “Tavır”, Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Ankara, 1992 YAVİ, Ersal, Efeler, Taşkın Matbaası, Aydın, 1991 YETKİN, Sabri, Ege’de Eşkıyalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 35, Numune Matbaacılık, İstanbul, 1997 DERS ARAÇLARI: Görsel, işitsel, yazılı doküman ve bunların kullanılması için teknik araç gereç.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Takım/Grup Çalışması4312
Bireysel Çalışma4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1       4
ÖÇ2       4
ÖÇ3       4
ÖÇ4       4
ÖÇ5       4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr