Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SES312GELENEKSEL SANAT MÜZİĞİNDE SESLENDİRME ÜSLUPLARI IISeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Geleneksel Türk Sanat Müziğinin içinde barındırdığı sözel türlerin, seslendirme, üslup ve becerisinin farklı eserlerin üzerinde çalışılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dilek Şafak ÇAKAR
Öğrenme Çıktıları
1Kendi yorumunu yaratabilme yeteneği
2Konsantrasyonu üst düzeyde tutabilme
3Performansda rahatlık
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
İleri icrayı oluşturan ögeler: Türk müziğinde solo kavramına göre bestelenmiş örnek eserlerin icrası. Usullerin icra üzerindeki etkileri. Kâr, Murabba, Nakış beste, Ağır Semai, Yürük Semailerin icra özellikleri. Oluşumu karmaşık makamlarda küçük ve büyük formda eserlerin icrası Dini musıkiden ilahi, kaside ve ayin örneklerinin icrası.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Rast Kâr " Gözümde DAim Hayali Cana"
2Rast Kâr " Gözümde DAim Hayali Cana"
3Rast Kâr " Gözümde DAim Hayali Cana"
4Beyati Beste " Ol Gülün Gülzarı"
5Beyati Beste " Ol Gülün Gülzarı"
6Beyati Beste " Ol Gülün Gülzarı"
7Genel Tekrar
8Ara Sınav
9Suzinak Şarkı" Vakf-ı Râh-ı Aşkın"
10Suzinak Şarkı" Vakf-ı Râh-ı Aşkın"
11Suzinak Şarkı" Vakf-ı Râh-ı Aşkın"
12Hisar Yürük Semai "Hava Güzel Yine Gülşende"
13Hisar Yürük Semai "Hava Güzel Yine Gülşende"
14Hisar Yürük Semai "Hava Güzel Yine Gülşende"
15Genel Tekrar
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- ÖZTUNA Yılmaz, "Büyük Türk Musıkisi Ansiklopedisi", İstanbul, 1990 2- ÖZALP Dr. Nazmi, "Türk Musıkisi Tarihi", İstanbul, 1986 3- BEHAR Cem, "Zaman- Mekan- Müzik" İstanbul, 1993 4- BEHAR Cem, "Aşk Olmayınca Meşk Olmaz", İstanbul, 1998 5-İ.T.Ü. Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Arşivi, 1976 6- İstanbul Belediye Konservatuvarı Yayınları, 1927 7- Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Arşivi, 1976 8- ATLIĞ Prof. Dr. Nevzat, "Türk Musıkisi Klasikleri 1982-1990 9- AKDOĞU Onur, "Türk Müziğinde Türler ve Biçimler", İzmir, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma818
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma818
Performans616
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1355 4553
ÖÇ2 45 325 
ÖÇ3455 455 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr