Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO407TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ ISeçmeli472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halk Edebiyatı adlı dersin amacı; halk bilimi (folklor)’nin bir alt inceleme alanı olan Türk halk edebiyatının; tarihsel ve kültürel kökenleri, anonim ve âşık tarzı örneklerinin tanıtılması ile diğer sözlü kültür ürünlerinin (türkü, mani, koşma, destan, hikâye, masal, meddahlık, fıkra, bilmece, atalar sözü vb.)incelenmesi ve bu kültürel ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. F. Reyhan Altınay
Öğrenme Çıktıları
1Halk bilimi ve halk edebiyatı kavramları açıklanarak, halk biliminin geçmişi ve bugünkü durumu hakkında bilgiler verilmesi
2Âşık edebiyatının başlıca özellikleri açıklanarak, âşık edebiyatının biçimleri ve türleri hakkında bilgiler verilmesi
3Türkü türünün yaratılma süreci, konularına ve yapılarına göre türkülerin özellikleri, seslendirilme bağlamları bakımından türküler hakkında bilgiler verilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Halk bilimi araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak, alandan sözlü kültür ürünlerinin derlenmesi ve derlenmiş ürünlerin çeşitli bakımlardan incelenerek, bu halk kültürü değerlerinin yerel – ulusal – evrensel kültür köprülerinin kurulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilir.
Dersin İçeriği
Halk Edebiyatı alanına ilişkin temel kavramların tanıtılması; halk biliminin içindeki konumunun belirlenmesi, anonim ve âşık tarzı sözlü kültür ürünlerinin açıklanması, türkü, mani, koşma türleri başta olmak üzere diğer tüm sözlü kültür ürünlerinin başlıca karakteristiklerinin incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halk bilimi ve halk edebiyatı kavramları açıklanarak, halk biliminin geçmişi ve bugünkü durumu hakkında bilgiler verilecektir.
2Halk bilimi ve halk edebiyatı kavramları açıklanarak, halk biliminin geçmişi ve bugünkü durumu hakkında bilgiler verilecektir.
3Âşık edebiyatının başlıca özellikleri açıklanarak, âşık edebiyatının biçimleri ve türleri hakkında bilgiler verilecektir. Geçmişten günümüze iz bırakmış başlıca âşıkların kimler olduğu açıklanacaktır.
4Âşık edebiyatının başlıca özellikleri açıklanarak, âşık edebiyatının biçimleri ve türleri hakkında bilgiler verilecektir. Geçmişten günümüze iz bırakmış başlıca âşıkların kimler olduğu açıklanacaktır.
5Halk şiirinin başlıca iki türü / biçimi olan mani ve koşma hakkında bilgiler verilecek; mani ve koşma biçimlerinin başlıca farklılıkları belirtilecektir.
6Halk şiirinin başlıca iki türü / biçimi olan mani ve koşma hakkında bilgiler verilecek; mani ve koşma biçimlerinin başlıca farklılıkları belirtilecektir.
7Genel Tekrar
8Ara Sınav
9Halk edebiyatının başlıca biçimi / türü olan türküler hakkında bilgiler verilerek, ortak bir sözlü kültür ürünü olarak halk edebiyatı ve halk müziği bağlamında türkülerin başlıca karakteristikleri açıklanacaktır.
10Halk edebiyatının başlıca biçimi / türü olan türküler hakkında bilgiler verilerek, ortak bir sözlü kültür ürünü olarak halk edebiyatı ve halk müziği bağlamında türkülerin başlıca karakteristikleri açıklanacaktır.
11Türkü türünün yaratılma süreci, konularına ve yapılarına göre türkülerin özellikleri, seslendirilme bağlamları bakımından türküler hakkında bilgiler verilecektir.
12Halk edebiyatı türlerinden destan ve hikâye türleri hakkında bilgiler verilerek; en eski Türk topluluklarında destan geleneği ve başlıca destanlar tanıtılacaktır. Halk hikâyelerinin neleri içerdiği, nasıl çeşitlendiği, âşık şiirleri bağlamında halk hikâyelerinin başlıca özelliklerinin neler olduğu açıklanacaktır.
13Halk edebiyatı türlerinden destan ve hikâye türleri hakkında bilgiler verilerek; en eski Türk topluluklarında destan geleneği ve başlıca destanlar tanıtılacaktır. Halk hikâyelerinin neleri içerdiği, nasıl çeşitlendiği, âşık şiirleri bağlamında halk hikâyelerinin başlıca özelliklerinin neler olduğu açıklanacaktır.
14Halk edebiyatı türlerinden meddahlık ve meddahlık geleneğinin tarihsel gelişimi açıklanarak, günümüzdeki durumu hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.
15Genel Tekrar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, 5. baskı, İstanbul. İlhan Başgöz, İzahlı Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul, 1956. Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler, Ankara, 1969.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Sözlü Sınav111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)62
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ11   33 4
ÖÇ21   33 4
ÖÇ33   33 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr