Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO411OSMANLICA ISeçmeli472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Osmanlıca yazılmış kaynakların çözümlenmesi için gerekli bilgilerin verilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. M. Hakan CEVHER
Öğrenme Çıktıları
1Arap alfabesinin öğretilmesi
2Osmanlıca imlasının kavratılması
3Osmanlıca unsurların öğretilmesi ve uygulanması
4Basılı eserlerin okunmasına yönelik temel bilginin verilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Harfler, alfabe, kitap yazısı, el yazısı
2Harflerin bitişmeleri alıştırmalar.
3Yazı çeşitleri; rik'a, nesih, ta'lik, sülüs, divani celisi, divani
4El yazısı örnekleri
5Harflerin sınıflandırılması
6Arapça kelimelerde sessizler
7Türkçe ve yabancı kelimelerin ayrılması
8Ara Sınav
9Masdar, ism-i fail, ism-i mef'ul.
10Farsça kelime ve şekiller
11Aruz
12İmale, zihaf, medd, vasl
13Metin okuma
14Metin okuma
15Metin okuma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş; Osmanlı Türkçesine Giriş I, İstanbul, 1987.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Tartışma212
Gözlem212
Alan Çalışması212
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)59
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1       4
ÖÇ2       4
ÖÇ3       4
ÖÇ4       4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr