Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO408TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ IISeçmeli482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halk Edebiyatı adlı dersin amacı; halk bilimi (folklor)’nin bir alt inceleme alanı olan Türk halk edebiyatının; tarihsel ve kültürel kökenleri, anonim ve âşık tarzı örneklerinin tanıtılması ile diğer sözlü kültür ürünlerinin (türkü, mani, koşma, destan, hikâye, masal, meddahlık, fıkra, bilmece, atalar sözü vb.)incelenmesi ve bu kültürel ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. F. Reyhan Altınay
Öğrenme Çıktıları
1Halk bilimi ve halk edebiyatı kavramları açıklanarak, halk biliminin geçmişi ve bugünkü durumu hakkında bilgiler verilmesi
2Âşık edebiyatının başlıca özellikleri açıklanarak, âşık edebiyatının biçimleri ve türleri hakkında bilgiler verilmesi
3Türkü türünün yaratılma süreci, konularına ve yapılarına göre türkülerin özellikleri, seslendirilme bağlamları bakımından türküler hakkında bilgiler verilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Halk bilimi araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak, alandan sözlü kültür ürünlerinin derlenmesi ve derlenmiş ürünlerin çeşitli bakımlardan incelenerek, bu halk kültürü değerlerinin yerel – ulusal – evrensel kültür köprülerinin kurulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilir.
Dersin İçeriği
Halk Edebiyatı alanına ilişkin temel kavramların tanıtılması; halk biliminin içindeki konumunun belirlenmesi, anonim ve âşık tarzı sözlü kültür ürünlerinin açıklanması, türkü, mani, koşma türleri başta olmak üzere diğer tüm sözlü kültür ürünlerinin başlıca karakteristiklerinin incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halk edebiyatı türlerinden masal, fıkra gibi anlatı türlerinin başlıca özellikleri açıklanacak; diğer sözlü kültür ürünlerinden farklılıkları ve Türk masal, fıkra derlemeleri hakkında karşılaştırmalı bilgiler verilecektir.
2Halk edebiyatı türlerinden masal, fıkra gibi anlatı türlerinin başlıca özellikleri açıklanacak; diğer sözlü kültür ürünlerinden farklılıkları ve Türk masal, fıkra derlemeleri hakkında karşılaştırmalı bilgiler verilecektir.
3Halk edebiyatı türlerinden efsane, bilmece, atalar sözü, alkış, kargış türleri hakkında bilgiler verilecek, bu türlerin başlıca örnekleri tanıtılarak, bu türlerin ortak özellikleri ve farklılıkları üzerinde durulacaktır.
4Halk edebiyatı türlerinden efsane, bilmece, atalar sözü, alkış, kargış türleri hakkında bilgiler verilecek, bu türlerin başlıca örnekleri tanıtılarak, bu türlerin ortak özellikleri ve farklılıkları üzerinde durulacaktır.
5Halk edebiyatı türlerinden seyirlik halk oyunları bağlamında üretilmiş başlıca sözlü kültür ürünleri tanıtılacaktır. Kukla, Karagöz, Orta oyunu, tuluat türleri hakkında bilgiler verilerek, başlıca örnekleri tanıtılacaktır.
6Halk edebiyatı türlerinden seyirlik halk oyunları bağlamında üretilmiş başlıca sözlü kültür ürünleri tanıtılacaktır. Kukla, Karagöz, Orta oyunu, tuluat türleri hakkında bilgiler verilerek, başlıca örnekleri tanıtılacaktır.
7Genel Tekrar
8Ara Sınav
9Âşık şiiri tarzının ilk örneklerinden başlayarak 20. yy.a doğru tarihsel ve edebi kişilikleri tanınmış başlıca âşıkların şiirleri incelenecektir.
10Âşık şiiri tarzının ilk örneklerinden başlayarak 20. yy.a doğru tarihsel ve edebi kişilikleri tanınmış başlıca âşıkların şiirleri incelenecektir.
11Kadınlarca yaratılmış anonim mani biçimindeki halk edebiyatı ürünlerinin başlıca özellikleri incelenerek, bu türün örnekleri tanıtılacaktır.
12Âşık tarzı ürünlerde söz – müzik ilişkisi bağlamında bilgiler verilerek, bu türün başlıca örnekleri dinletilecek ve seslendirilecektir.
13Âşık tarzı ürünlerde söz – müzik ilişkisi bağlamında bilgiler verilerek, bu türün başlıca örnekleri dinletilecek ve seslendirilecektir.
14Türkiye dışı Türk topluluklarının halk edebiyatı ürünleri hakkında bilgiler verilecek, karşılaştırmalı olarak örnekler tanıtılacaktır.
15Genel Tekrar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, 5. baskı, İstanbul. İlhan Başgöz, İzahlı Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul, 1956. Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler, Ankara, 1969.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Sözlü Sınav111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)62
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ11   33 4
ÖÇ21   33 4
ÖÇ33   33 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr