Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO414OKUL MÜZİĞİ REPERTUARI IISeçmeli482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; müzik öğretmenliğine hazır olmaları, çocuk yaş guruplarına göre, müfredatta ki parçaların sağlıklı bir şekilde nasıl öğretilir, ders nasıl işlenir, müzik nasıl eğlenceli hale getirilir ve öğretilir kavramını anlamaları sağlanmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ufuk Demirbaş
Öğrenme Çıktıları
1İlk orta lise dönemi repertuvar kazanımı
2Tonal ve modal ayrımının öğrenilmesi
3Tartımların pekiştirilmesi ve öğrenilmesi
4Çocuklara karşı kullanılacak üslup hakkında öğreti yapılması ve güzel Türkçe ile ifadelerin öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İlköğretim ve Lise okul müzikleri hakkında geniş bilgiye sahip olma repertuarı tanıma, öğrenme, uygulama, ve geliştirme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, önemi ve kurallar
2Bemol ve diyez sırası pekiştirme, ses eğitimi hakkında genel bilgi ve ders notlarının verilmesi.
3Bemol ve diyez sırası pekiştirme, ses eğitimi hakkında genel bilgi ve ders notlarının verilmesi.
4Majör Ton bulma ve egzersiz yapma
5Majör Ton bulma ve egzersiz yapma
6Minör Ton bulma ve egzersiz yapma
7Minör Ton bulma ve egzersiz yapma
8Ara Sınav
9Türk Müziği ve Batı Müziği çalgılarının arasında ki ses farklarının öğretilmesi, piano olmadan, kendi meslek çalgıları ile orijinal tondan parçayı nasıl öğretilmesi gerektiğinin öğretilmesi.
10Türk Müziği ve Batı Müziği çalgılarının arasında ki ses farklarının öğretilmesi, piano olmadan, kendi meslek çalgıları ile orijinal tondan parçayı nasıl öğretilmesi gerektiğinin öğretilmesi.
11Türk Müziği ve Batı Müziği çalgılarının arasında ki ses farklarının öğretilmesi, piano olmadan, kendi meslek çalgıları ile orijinal tondan parçayı nasıl öğretilmesi gerektiğinin öğretilmesi.
12Kanon, çift sesli ezgiler, üç sesli ezgilerin açıklanması, nasıl guruplandırılması gerekliliğinin öğretilmesi.Çocuk ses genliklerinin öğretilmesi
13Kanon, çift sesli ezgiler, üç sesli ezgilerin açıklanması, nasıl guruplandırılması gerekliliğinin öğretilmesi.Çocuk ses genliklerinin öğretilmesi
14Kanon, çift sesli ezgiler, üç sesli ezgilerin açıklanması, nasıl guruplandırılması gerekliliğinin öğretilmesi.Çocuk ses genliklerinin öğretilmesi
15Güzel konuşma nasıl olmalı, örneklendirilmesi.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Toplu Ses eğitimi 1 Temel Konular, Saip Egüz Bona ve Müzik teorisi Notları,Vicdan Tabakoğlu İlköğretim Müzik kitapları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5315
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ12    3 4
ÖÇ2 3   4 4
ÖÇ335   4 4
ÖÇ4       4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr