Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO416UYGULAMALI MAKAM ANALİZLERİ IISeçmeli482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere makamların karakteristik özelliklerinin dışında detaylı bilgiler vererek ve örnek eserler inceleterek, herhangi bir makamın bütün nüanslarıyla öğrencinin belleğine aktarılması hususunda bilgi dağarcığını genişletmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Halil İbrahim Yüksel
Öğrenme Çıktıları
1Öncelikle makamların genel bilgilerini gözden geçirmek
2Örnek eserlerle genel makam bilgilerinin karşılaştırmalı analizini yapmak.
3Analizler sonucunda elde edilen verilerle makamların detaylı bilgilerini öğrencilere aktarmak.
4Bütün bu bilgiler doğrultusunda öğrencilere yeni eserler üretmeleri ve etütler yazmalarını sağlamak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk müziği içerisinde yer alan lâkin çok da fazla icra edilmeyen makamların nazarî bilgileriyle bu makamlarda yapılmış eseleri inceleyip analizlerini ortaya koyarak öğrencilerin sadece isim olarak makamlara karşı bilgi olarak da yoğunlaşmasını sağlamak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Makam analizleri dersiyle ilgili öğrencilere genel bilgiler verilir.
2Karar perdelerine göre makam analizlerinin yapılacağı makamların belirlenmiş sırası öğrencilere verirlir.
3Sabâ Zemzeme makamının analizi yapılarak örnek eserler geçilir.
4Sabâ Zemzeme makamının analizi yapılarak örnek eserler geçilir.
5Muhayyer Sünbüle makamının analizi yapılarak örnek eserler geçilir.
6Muhayyer Sünbüle makamının analizi yapılarak örnek eserler geçilir.
7Geçilen eserlerin analiz ve yorumlamalarıyla beraber, öğrencilerden örneklemeler istenir.
8Ara Sınav
9Kûçek makamının analizi yapılarak örnek eserler geçilir.
10Sipihr makamının analizi yapılarak örnek eserler geçilir.
11Dügâh Mâye makamının analizi yapılarak örnek eserler geçilir.
12Nişâbur makamının analizi yapılarak örnek eserler geçilir.
13Öğrencilerden etüt çalışmaları istenir ve buna bağlı olarak seslendirme yetileri sınanır.
14Geçilen eserlerin analiz ve yorumlamalarıyla beraber, öğrencilerden örneklemeler istenir.
15Genel tekrar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kaynakları; ses kayıtları ve yazılı belgelerden, kütüphanemizde bulunan arşiv kaynakları. Türk Mûsıkî Sanatı hakkında hazırlanmış nazariyat kitapları Görsel olarak kaydedilmiş olan değişik Saz icracılarından taksim örnekleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Sözlü Sınav111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)48
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ143  44 3
ÖÇ253  44 3
ÖÇ333  44 3
ÖÇ4 2  44 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr