Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103004152009TÜRKİYE BEŞERİ VE FİZİKİ COĞRAFYASI ISeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’nin genel fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerini belirtmek Bu genel çerçeve içinde, sahip olduğumuz kaynakların turizmde nasıl kullanılacağını ortaya koymak Türkiye’de coğrafi bölgelere göre turizm potansiyeli: arz ve talep potansiyeli, rekabet ve pazar analizleri, güçlü ve zayıf yönlerin tesbiti.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Sevgül Çilingir Cesur
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye’nin iklimi, vejetasyonu, jeomorfolojisi, jeolojisi, hidrolojisi
2Bölgeler arası farklılıkların coğrafya ile ilişkisi
3Fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerinin turizme etkisi
4Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin turizm açısından birbiri ile karşılaştırılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Coğrafya, Türkiye fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri, fiziki ve beşeri coğrafya-turizm ilişkisi, coğrafi farklılıkların turizme etkisi,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türkiye konumu ve genel özellikleriAnlatım, sunum
2 Türkiye jeomorfolojik özellikleriAnlatım, sunum
3Türkiye jeomorfolojik özellikleri ve turizmAnlatım, sunum
4Türkiye iklim özellikleriAnlatım, sunum
5Türkiye iklim özellikleri ve turizmAnlatım, sunum
6 Türkiye toprak ve bitki örtüsü özellikleriAnlatım, sunum
7 Türkiye hidrografik özellikleriAnlatım, sunum
8 Ara sınav (Vize)
9 Türkiye hidrografik özellikleri ve turizmAnlatım, sunum
10 Türkiye nüfus özellikleriAnlatım, sunum
11 Türkiye yerleşme özellikleriAnlatım, sunum
12 Türkiye yerleşme özellikleri ve turizmAnlatım, sunum
13 Türkiye tarım özellikleriAnlatım, sunum
14 Türkiye sanayi özellikleriAnlatım, sunum
15 Türkiye ulaşım özellikleriAnlatım, sunum
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atalay, İ. – Mortan, K. (2004) –Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkilap Kitabevi. İstanbul. Yücel, T. (1987) –Türkiye Coğrafyası. Türk Kültürünü Araş. Ens. Yay. No.58. Ankara. ÖZGÜÇ, N., 1994. Turizm Coğrafyası. İst. Üniv. Yay. No:3821, Edeb. Fak. Yay. No:3203, İstanbul. TUNÇDİLEK, N., 1967. Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul. TÜMERTEKİN, E., 1994. Ekonomik Coğrafya. İst.Üniv. Ed. Fak. Yay. No:2926, İstanbul. GÜRDAL, M. 2001: Türkiye Turizm Coğrafyası. Detay yay. KÖKSAL, A., Türkiye turizm Coğrafyası, 1994, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma7214
Rapor Hazırlama11616
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma16232
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  2           
ÖÇ2  3           
ÖÇ3  2           
ÖÇ4  4           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr