Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103004162009TÜRKİYE BEŞERİ VE FİZİKİ COĞRAFYASI IISeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’nin genel fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerini belirtmek Bu genel çerçeve içinde, sahip olduğumuz kaynakların turizmde nasıl kullanılacağını ortaya koymak Türkiye’de coğrafi bölgelere göre turizm potansiyeli: arz ve talep potansiyeli, rekabet ve pazar analizleri, güçlü ve zayıf yönlerin tesbiti.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lect. Meryem Güdücüler
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye de kırsal ve kentsel yerleşmeri
2Türkiye nüfus gelişimi
3Fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerinin turizme etkisi
4Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin turizm açısından birbiri ile karşılaştırılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Coğrafya, Türkiye fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri, fiziki ve beşeri coğrafya-turizm ilişkisi, coğrafi farklılıkların turizme etkisi,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türkiye'de turizmAnlatım, Sunum
2Türkiye nüfusuAnlatım, Sunum
3Türkiye'de kentsel yerleşimlerAnlatım, Sunum
4Türkiye'de kırsal yerleşimlerAnlatım, Sunum
5Türkiye kırsal-kentsel yerleşme özellikleri ve turizmAnlatım, Sunum
6Turizm türü ve turist tiplerinin coğrafya ile ilişkisiAnlatım, Sunum
7Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesiAnlatım, Sunum
8vize
9Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesiAnlatım, Sunum
10Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesiAnlatım, Sunum
11Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesiAnlatım, Sunum
12Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesiAnlatım, Sunum
13Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesiAnlatım, Sunum
14Türkiye’de Turizmin Coğrafi Dağılışı Bölgelere göre Turizm - Potansiyeli Anlatım, Sunum
15Türkiye’de Turizmin Coğrafi Dağılışı Bölgelere göre Turizm - Potansiyeli Anlatım, Sunum
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atalay, İ. – Mortan, K. (2004) –Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkilap Kitabevi. İstanbul. Yücel, T. (1987) –Türkiye Coğrafyası. Türk Kültürünü Araş. Ens. Yay. No.58. Ankara. ÖZGÜÇ, N., 1994. Turizm Coğrafyası. İst. Üniv. Yay. No:3821, Edeb. Fak. Yay. No:3203, İstanbul. TUNÇDİLEK, N., 1967. Türkiye İskan Coğrafyası, İ.Ü. yay. 1283, İstanbul. TÜMERTEKİN, E., 1994. Ekonomik Coğrafya. İst.Üniv. Ed. Fak. Yay. No:2926, İstanbul. GÜRDAL, M. 2001: Türkiye Turizm Coğrafyası. Detay yay. KÖKSAL, A., Türkiye turizm Coğrafyası, 1994, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım16232
Rehberli Problem Çözümü7214
Proje Hazırlama166
Proje Sunma166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma16232
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 44           
ÖÇ2 43           
ÖÇ3 33           
ÖÇ4 55           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr