Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103004182009UZAKDOĞU DİNLERİSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Uzakdoğu dinleri dersinin amacı; 2. sınıfta verilen Yakındoğu gelenekli dinlerin yanı sıra, yaşayan Uzakdoğu dinlerini de inceleyerek, hem öğrencilerin kendi bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak hem de ülkemize gelen farklı kültür ve dinlere sahip konuklarımızın kendilerine özgü inanç ve geleneklerini daha iyi tanıyabilmelerini sağlamaktır. Dünya üzerinde bu iki uzak coğrafya arasında yaşayan dinler arasında var olan farklılık, ama daha çok benzerlikleri görmek ve karşılaştırmak, Turist Rehberliği bölümünün en önemli hedeflerinden biri olan “evrensel bir dünya insanı olma” yolunda da son derece önemli bir entelektüel birikim zemini oluşturacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Serap ÖZDÖL
Öğrenme Çıktıları
1İçerikle ilgili en temel ve güncel yayınları ve internet sitelerini tanıma ve takip etme
2İçerik dahilinde öğrendiği dinsel gelenekleri en kısa zamanda ve etkili bir biçimde, en gerekli ve yeni ve makul yorumlarla yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve Yakındoğu dinleri ile karşılaştırabilmek
3Dünya üzerinde Uzakdoğu ve Yakındoğu gibi iki uzak coğrafyadaki yaşayan dinler arasında var olan farklılık ama daha çok benzerlikleri algılama
4Uzakdoğu dinleri içindeki temel esaslar ile Anadolu İslamiyet kültüründe var olan Mevlevilik ve Tasavvuf geleneği arasındaki, bir başka deyişle diğer kültürlerle kendileri arasındaki yakınlıkları idrak ederek, çok daha geniş bir bakış açısı kazanma ve Anadolu kültürlerini konuklarına gereğince hissettirebilmeyi sağlama.
5İçerikle ilgili temel konular hakkında düşünme, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel yaklaşım ve yorumu algılama ve bu bilgi birikimini meslek hayatına adapte edebilme
6Geçmişteki ve günümüzdeki farklı dinsel geleneklerin niteliklerini hakkıyla bilme, temel prensiplerine saygı duyma, dinlerin farklılıklarından çok ortak noktaları üzerine yoğunlaşma ve bu bakış açısını hem kendi bireysel ilişkilerinde hem de meslek yaşantısında gelen konuklarına karşı yaşama geçirebilme
7Uzakdoğu’nun, özellikle de Hindistan ve Çin’in günümüzde hala yaşayan ya da tarihe karışmış pek çok dine yurtluk yapmış bir coğrafya olmasının nedenlerini tahlil edebilme ve bu kültürel zenginliği kendi coğrafyamızın kültürü ve yaşamı ile karşılıklı olarak değerlendirebilme
8Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm ve Konfüçyanizm dinlerinin, tarihsel gelişimlerini, temel prensiplerini, mezheplerini ve inanç ve ibadet esaslarını çeşitli yayınlardan ve arkeolojik eserlerden kavrayıp, aktarabilme ve bu sayede Uzakdoğulu konuklarımızla daha bilinçli bir iletişim kurabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm ve Konfüçyanizm vb. gibi yaşayan Uzakdoğu dinlerinin, temel terminolojileri, tarihsel gelişimleri, temel ilkeleri, mezhepleri, inanç esasları ve ibadet biçimleri ve bu niteliklerin Yakındoğu dinlerinin temel esasları ile karşılıklı olarak değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uzakdoğu Dinlerine genel bir bakışYakındoğu perspektifinin hatırlatılması ve Uzakdoğu dinlerinin giriş niteliğinde kısaca verilmesi
2Hint Dinleri ve Hinduizm:Hinduizm ile ilgili temel terimlerAnlatma, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel ve makul yaklaşım ve yorumu ortaya koyma
3Hinduizmin temel ilkeleri ve tarihsel gelişimi"
4Hinduizmin temel özellikleri"
5Günümüzde Hinduizm ve mezhepler"
6Budizm:Budizm ile ilgili temel terimler"
7Budizmin temel ilkeleri ve tarihsel gelişimi"
8Ara sınav
9Budizmin temel özellikleri"
10Günümüzde Budizm ve mezhepler"
11Caynizm:Caynizm ile ilgili temel terimler ve tarihsel gelişim"
12Caynizmin temel ilkeleri"
13Sihizm: Sihizm ile ilgili temel terimler, tarihsel gelişim ve Temel ilkeler"
14Çin Dinleri ve Konfüçyanizm"
15Çin Dinleri ve Taoizm"
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mircae Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (III cilt), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000. 2.Şinasi Gündüz (edt.), Yaşayan Dünya Dinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007. 3.Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara, 1998. 4.Felicien Challaye, Dinler Tarihi, Varlık Yayınları, İstanbul, 1998. 5.Mary Pat Fisher, Living Religions, Prentice Hall, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım10220
Tartışma6212
Beyin Fırtınası5210
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1     4        
ÖÇ2     4        
ÖÇ3     4        
ÖÇ4     3        
ÖÇ5     3        
ÖÇ6     5        
ÖÇ7     5        
ÖÇ8     5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr