Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220001252012HEMŞİRELİKTE ELEŞTİREL DÜŞÜNMESeçmeli112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders hemşire öğrencilere birçok kaynaktan elde edilen bilgileri toplanma, düzenlenme, bu bilgilerin ışığında neye gereksinim olduğuna karar verme, birçok olası yaklaşımlardan birinin seçme, uygulama ve işlemin sonuçlarının değerlendirme becerisi kazandırır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Süheyla ÖZSOY
Öğrenme Çıktıları
1Hemşirelikte eleştirel düşünme ile ilgili kavramları tanımlayabilme
2Hemşirelikte eleştirel düşünmenin önemini kavrayabilme
3Eleştirel düşünürün özelliklerini içselleştirebilme
4Verilen sorunlara yönelik problem çözme ve karar almayı birbirinden ayırt edebilme
5Hemşirelikte eleştirel düşünme sürecini basamaklarına uygun tanımlayabilme
6Karşılaşılan sorunda arkadaşları ile birlikte işbirliği içinde sorunu çözebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hemşire öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim ve becerilerinin tanılanması, hemşirelikte bilişsel becerilerin temel kavramları, hemşirelikte bilişsel becerileri kazandırma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı ve Hemşire öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Becerilerinin TanılanmasıTartışma
2Düşünme Düşünme Süreci, Düşünme Becerileri, Hemşirelikte Düşünme Egzersiz ve Senaryo çalışmalarıBireysel çalışma,Okuma, Sorucevap
3Eleştirel Düşünme Eleştirel Düşünme Boyutları, Eleştirel Düşünme Eğilim ve Becerisi, Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Egzersiz ve Senaryo çalışmalarıBireysel çalışma, Tartışma, Rapor hazırlama
4Problem Çözme Hemşirelikte Problem Çözme, Hemşirelikte Problem Çözme SüreciBireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
5Problem Çözme ünitesinin Egzersiz ve Senaryo çalışmalarıBireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
6Karar verme Hemşirelikte Karar verme, Hemşirelikte Karar verme SüreciAra sınava hazırlık
7Ara sınavOkuma, Rapor
8Karar verme ünitesinin egzersiz ve senaryo çalışmalarıBireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
9Etik Karar verme (Hemşirelikte Etik İlkeler ve Kodlar, Hemşirelikte Etik Karar Verme Süreci)Bireysel çalışma,Tartışma, Soru cevap
10Etik Karar verme ünitesinin Egzersiz ve Senaryo çalışmalarıBireysel çalışma,Tartışma, Soru cevap
11Öncelikleri Belirleme Hemşirelikte Öncelikleri Belirleme, Hemşirelikte Öncelikleri Belirleme Süreci Zaman YönetimiBireysel çalışma,Tartışma, Soru cevap
12Öncelikleri Belirleme ünitesinin Egzersiz ve Senaryo çalışmalarıBireysel çalışma,Tartışma, Soru cevap
13Hemşirelik Süreci Hemşirelik Süreci BasamaklarıBireysel çalışma,Tartışma, Soru cevap
14Hemşirelik Süreci ünitesinin Egzersiz ve Senaryo çalışmalarıBireysel çalışma,Tartışma, Soru cevap
15Hemşire öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Becerilerinin TanılanmasıTartışma, Soru-cevap, Final sınavına hazırlık
16Final SınavıTartışma, Soru-cevap, Final sınavına hazırlık
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yıldırım B.Ö. Editör: Özsoy S.A (2010) Hemşirelikte Eleştirel Düşünme- Uygulamalı Yaklaşım, Aydın, Tuna Matbaacılık. 2.Alfaro-LeFevre R (1999) Critical Thinking in Nursing, Philadelphia: W.B. Saunders. 3.American Nurses Assosciation (2003)Nursing Scope And Standarts of Practice, Washington DC: American Nurses Publishing. 4.Berber F, Akbulut F, Maden H, Gezer M, Keser Ş (2002): Düşünme ve Eleştirel Düşünme Özel Öğretim Yöntemleri, Dersi Araştırma Projesi Raporu, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik – Bilgisayar eğitimi Bölümü Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği 5.Lipe S, Beasley S (2004) Critical Thinking in Nursing A Cognitive Skills Workbook, Lippincott Williams & Wilkins United States of America. 6.Şahinsel S (2002) Eleştirel Düşünme, Eğitimde Yeni Yönelimler, Pegem Yayıncılık, 123-136. 7.Şahinsel S (2002) Eleştirel Düşünme, Ankara, Pegem Yayıncılık 3-35. 8. Cüceloğlu D (2001) Düşünme. İyi Düşün Doğru Karar Ver, Remzi Kitabevi, İstanbul, 242–284. 9. Freseman R D (1990) İmproving Higher Order thinking of Mıddle school geography Students by Teaching skills Directly. Fort lauderdable, FL: Nova University, (ED 320 842 10.Guido G W (2001) Legal and Ethical İssues in Nursing, Upper Saddle River, NJ: Prectice Hall. 11.Hagan, Manuel W. (2005) Critical thinking skills study: Vocational nursing Capella Unıversıty, Phd, Publıcatıon Number AAT 3174552
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma11111
Soru-Yanıt10110
Rapor Hazırlama155
Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma236
Rapor122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ144           
ÖÇ2 554    4   5
ÖÇ3       5  4  
ÖÇ4     4    4 5
ÖÇ5             
ÖÇ6     5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr