Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220001042012VOLEYBOLSeçmeli122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; temel oyun kurallarını kavratmak, voleybola yeni başlayan sporculara yönelik topa alışma çalışmaları ve eğitsel oyunları ve temel teknikleri (parmak pas, manşet, servis, servis karşılama smaç, smacı karşılama, blok ve planjön) öğretmek, voleybolda minik, yıldız ve genç kategorisindeki sporculara yönelik takım oluşturma, savunma ve hücum sistemi kurma, oyun bilgisine sahip olma ile temel ve gelişim antrenmanlarının özelliklerini öğretmek ve uygulatabilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. M.ERSİN ALTIPARMAK, Lecturer Dr. GÜLBİN R.NALÇAKAN
Öğrenme Çıktıları
1Voleybol temel oyun kurallarını ifade edebilme
2Voleybola özgü ısınma şekillerini öğrenebilme
3Voleybola özgü eğitsel oyunları öğrenebilme
4Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak topa alışma çalışmalarını, temel duruşları ve kayma adımlarını öğrenebilme
5Öne, geriye, sıçrayarak, yandan parmak pasın basamaklı öğretimini öğrenebilme
6Öne, geriye, yandan, yüksek, alçak, uzun kısa manşet pasın basamaklı öğretimini öğrenebilme
7Alttan ve tenis servisin basamaklı öğretimini öğrenebilme
8Smacın basamaklı öğretimini öğrenip uygulatabilme
9Servis karşılama, smaç karşılama çalışmalarını öğrenebilm
10Takım oluşturma, savunma ve hücum sistemi kurma, oyun bilgisine sahip olma özeliklerini kazanabilme
11Temel ve gelişim antrenmanlarının özelliklerini öğrenebilme ve uygulatabilmektir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Voleybol oyun kuralları, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel teknikler (parmak pas - öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas - öne, geriye, yandan; alttan servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç –çapraz ve paralel alana; planjön – takla, burgu, göğüs ile öne-yana; servis karşılama, smaç karşılama). Takım oluşumu, savunma ve hücum sistemleri, oyun bilgisi, temel ve gelişim antrenmanları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Voleybola özgü genel ve özel ısınma şekilleri, voleybola özgü eğitsel oyunlar
2Voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları
3Öne parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller.
4Geriye, sıçrayarak, yandan parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller
5Öne manşet pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller.
6Geriye, yandan manşet pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller
7Alttan servisin–paralel ve çapraz alanabasamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları örnekleri ve iki kişiyle filede driller.
8Ara sınav
9Tenis servisin–paralel ve çapraz alanabasamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları örnekleri ve iki kişiyle filede driller.
10Smacın –paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; sahada ve filede topsuz adımlama, kol hareketi, sıçrama, topa zamanlama, atılan pasa sıçramadan ve sıçrayarak smaç çalışma örnekleri
11Planjönün – takla, burgu, göğüs ile öne ve yanabasamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar
12Servis karşılama, smaç karşılama çalışmaları; iki kişiyle, üç kişiyle ve grup halinde gerçekleştirilen çalışmalar
13Voleybol oyun kuralları voleybolda minik, yıldız ve genç kategorisindeki sporculara yönelik takım oluşturma, savunma ve hücum sistemi kurma, oyun bilgisi
14Voleybol oyun kuralları temel ve gelişim antrenmanlarının özellikleri
15Voleybol oyun kuralları temel ve gelişim antrenmanlarını uygulatm
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr