Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220001102012TÜRK HALK MÜZİĞİSeçmeli122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
T.H.M ‘ne ilişkin temel kavramların ve yöresel özelliklerine göre Halk Müziği türlerinin öğrenilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Nesem YENİPAZAR
Öğrenme Çıktıları
1Müzikle ilgili temel kavramları, terimleri ve tanımları öğrenebilme
2THM’ne ilişkin temel kavramları öğrenebilme
3THM ‘nde yörelere göre kullanılan enstrümanları öğrenebilme
4THM türlerinden örnekler seslendirebilme
5Koro halinde belli bir uyum içerisinde Halk Müziği seslendirmeyi öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
T.H.M.’ne ve müziğe ilişkin temel kavramların(Müzik,ses,insan sesleri,nota ve THM genel tanımı,THM tarihçesi,ritmik ve melodik yapısı,kullanılan enstrümanlar,edebi yapısı)açıklanması ve yöresel özelliklere göre Halk Müziği türlerinden örnekler seslendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Müzik, ses, insan sesleri, müziği oluşturan unsurlar, sesleri birbirinden ayıran özellikler konusunda bilgilendirme
2THM genel tanımı, anonimlik, THM de aranan unsurlar, işlediği konular, edebi yapısı ve kaynakları hakkında bilgilendirme
3THM de kullanılan enstrümanları yöresel özelliklerine göre tanımlayarak bilgilendirme
4Ritmli ve ritmsiz THM türleri hakkında bilgilendirme
5Rumeli yöresi enstrümanları, genel yapısı hakkında bilgilendirme ve koro halinde 2 türkü seslendirme
6Karadeniz yöresi enstrümanları, genel yapısı hakkında bilgilendirme ve koro halinde 2 türkü seslendirme
7Ege yöresi enstrümanları, genel yapısı hakkında bilgilendirme ve koro halinde 2 türkü seslendirme
8Arasınav
9Orta Anadolu yöresi enstrümanları, genel yapısı hakkında bilgilendirme ve koro halinde 2 türkü seslendirme
10Teke yöresi enstrümanları, genel yapısı hakkında bilgilendirme ve koro halinde 2 türkü seslendirme
11Doğu Anadolu yöresi enstrümanları, genel yapısı hakkında bilgilendirme ve koro halinde 2 türkü seslendirme
12Güney Doğu Anadolu yöresi enstrümanları, genel yapısı hakkında bilgilendirme ve koro halinde 2 türkü seslendirme
13Serbest ritmli (uzun hava) Halk Müziği, yörelere göre tanım ve özellikleri konusunda bilgilendirme
14İnançsal Halk Müziği konusunda bilgilendirme (semahlar, ilahiler,kalenderi ve ali mevlidi)
15Öğrenilen tüm türkülerin koro halinde genel tekrarı
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr