Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220001142012GİRİŞKENLİKSeçmeli122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencinin hemşirelik mesleğini sürdürürken, kendini doğru ifade etmek, duygu ve düşüncelerini diğer kişi/kişilere özgüven içinde, saldırgan olmadan ve pasif kalmadan aktarabilmek için gereken becerileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aynur TÜREYEN
Öğrenme Çıktıları
1Özsaygı ve özgüven duygusu ile iletişim kurabilmeli
2Duygu ve düşüncelerini net ifade edebilmeli
3Duygu ve düşüncelerini ifade ederken benlik saygısını ve karşısındaki kişilerin saygınlığını koruyabilmeli
4Saldırgan olmayan iletişim kurabilmeli
5Çekingen olmayan iletişim kurabilmeli
6Özeleştiri yapabilmeli
7Özgüvenini geliştirebilmeli
8Kendini iyi tanıyabilmeli ve özdenetim-SWOT yapabilmeli
9Sağlık ekibi içinde kendini doğru ifade edebilmeli ve mesleki haklarını savunabilmeli
10Sağlık ekibinde etkin yer alabilmeli ve bakım verdiği hastaların haklarını savunabilmeli
11Başarıya odaklanabilmeli ve iç motivasyonunu yükseltme becerisi geliştirmeli
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1.Girişkenliğin tanımı, girişkenlik davranışının önemi 2.Girişkenlik-çekingenlik ve saldırganlık davranışları 3.Çekingen kişiliğin davranış özellikleri 4.Saldırgan kişiliğin davranış özellikleri 5.Girişken kişilik ve girişkenlik davranışının özellikleri 6.Girişkenliğin yararları 7.Girişkenliğin kişisel ve mesleki açıdan önemi 8.Girişken kişilik özelliğinin kişisel yararları, mesleki yararları 9.Girişkenlik kazanımı ve davranış öğrenimi 10.Girişken kişilik ve davranış örnekleri 11.Girişkenlik ile girişimcilik kavramlarının ortak ve farklı yönleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma, Dersin Tanıtımı, Dersten Beklentilerinin BelirlenmesiTanışma, Kaynak tarama
2Öğrencilerin girişkenlik ile ilgili dersi öğrenmeden kendilerini tanımlamaları ve davranış özelliklerini ifade etmeleriKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
3Girişkenliğin tanımı, girişkenlik davranışının önemiKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
4Girişkenlik-çekingenlik ve saldırganlık davranışlarıKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
5Çekingen kişiliğin davranış özellikleriKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
6Saldırgan kişiliğin davranış özellikleriKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
7Girişken kişilik ve girişkenlik davranışının özellikleriKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
8Ara sınav
9Girişkenliğin yararlarıKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
10Girişkenliğin kişisel ve mesleki açıdan önemiKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
11Girişken kişilik özelliğinin kişisel yararları, mesleki yararlarıKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
12Girişkenlik kazanımı ve davranış öğrenimiKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
13Girişken kişilik ve davranış örnekleriKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
14Girişkenlik ile girişimcilik kavramlarının ortak ve farklı yönleriKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
15Dersin değerlendirmesi ve öğrencilerin kazandığı becerilerin tartışılmasıKaynak tarama, İlgili kaynaklardan bilgi aktarımı, Rol play ve sınıf içi tartışma
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ergüner, B. (2008) Girişkenlik Nedir? Hikmet Neşriyat. 2. RubenDH. (1984) Progress in assertiveness, 1973-1983.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Performans122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr